Svartlamoen lever i beste velgående
På Svartlamoen finner vi den femetasjes høye bygården som er bygget av tre, og Norges høyeste av sin type.

Svartlamoen lever i beste velgående

Publisert:

Svartlamon er Norges siste festning for hippier og kontrakultur, skapt etter tiår med kamp mellom folk og maskiner. Annerledesnabolaget har blitt et sted der ingenting fungerer som normalt – og likevel fungerer svært bra.

Områdets var fra gammelt av trehusbebyggelse for arbeidsfolk. Etter krigen ble området mer og mer fylt opp med næring, og så sent som på 70-tallet ble en rekke gamle trehus ble revet for å gi plass til blant annet EC Dahls bryggeri og Norske Meierier.

Konflikten mellom husrom for mennesker og boltreplass for maskiner er ganske vanlig i historien om norske nabolag. Konsekvensen den fikk for Svartlamon er derimot ganske spesiell.

Folkekamp med kunst
Kampen mellom folk og industri nådde sitt høydepunkt på 90-tallet, da nabolagets Beboerforening ble stiftet. Formålet var å bevare de gamle og sjarmfulle trehusene, og å sikre bytrønderne tilgang til billige, sentrumsnære boliger. Beboerne fikk etter hvert overtaket i striden mot rivningsplaner og ekspanderende industritomter, ikke minst takket være innsats fra kulturpersonligheter som Håkon Bleken og Håkon Gullvåg. De to kunstmalerne skapte en veggdekorasjon i protest mot de upopulære planene til Trondheim Kommune, og satte striden på den nasjonale dagsordenen. I 1998 var krigen over: området skulle bevares, og bystyret kjøpte ut en av de største bedriftene i nabolaget og tilbød dem tilhold et annet sted.

Eat the rich
Den historiske slåssingen over området har skapt et annerledesnabolag det finnes få av i landet. I 2001 ble det vedtatt av strøket skulle være et ”byøkologisk forsøksområde” med fokus på beboersosialisme, forsøk, utprøving og feiling når det gjelder lokal kultur og næringsdrift, kommunale tjenester og en rekke andre felt. Vedtaket var startskuddet til en alternativ revolusjon i området. 

I dag er Svartlamon det nærmeste vi kommer en norsk utgave av fristaden Christiania i København. Her finner du et åndelig fristed og siste utpost for de siste seige hippiene, venstreraddiser og andre som sogner til motkulturer og alternativ tankegang. Fellesmentaliteten er kjennetegnet av anti-kapitalisme, felles avgjørelser og en særnorsk selvråderett for området. Dette har gitt verden merkverdige fenomener som Gratisbutikken, der penger ikke er tillatt siden alt er kostnadsfritt, eget sjakklag for nabolaget, og rock- og kulturfestivalen Eat the Rich, der Petter Stordalen og co. neppe er på gjestelisten. Festivalen er, naturligvis, gratis.

Beboerkampen for området ble kronet med en skikkelig suksesshistorie i 2011, da nabolagets første nybygg på år og dag sto ferdig. Den femetasjes bygården er bygget av tre, og Norges høyeste av sin type.

Artikkelen er skrevet av Jonas Wærstad  som er journalist i Boligmani.no

Hele artikkelen kan du lese her