Solid økning etter budsjettforlik
Bilde fra bystyresalen i Oslo Rådhus
Partiet Rødt fikk med seg de andre rød-grønne partiene i bystyret og sikret økonomien til Leieboerforeningen i 2022.

Solid økning etter budsjettforlik

Byrådet i Oslo foreslo å kutte den økonomiske støtten til Leieboerforeningen med 1 million i 2022. Med Rødt i spissen har de rød-grønne partiene i stedet valgt å øke støtten med 1,1 millioner sammenliknet med 2021 - slik at den totale støtten fra Oslo kommune blir 4,2 millioner.
Publisert:

Den 1. desember fikk vi melding om at Helse- og sosialutvalget i Oslo var enige om øke tilskuddene til en lang rekke frivillige og ideelle organisasjoner i Oslo. Det betyr at det er klart flertall for å sikre Leieboerforeningens økonomi også neste år.

Leieboerforeningen hadde søkt om totalt 4,45 mill. i støtte for 2022. Velferdsetaten (VEL) behandler søknadene og fremmer en innstilling til byrådet om fordeling av midler til frivillige og ideelle organisasjoner. Etaten foreslo en samla overføring til Leieboerforeningen på 1,5 millioner!

Byrådet økte overføringen til Leieboerforeningen i sitt budsjettforslag for 2022 til 2,8 mill.. Dette var likevel 1 million mindre enn det vi har mottatt i år. Under behandlingen denne posten i bystyrets helse- og sosialutvalg sikret bystyrerepresentantene fra Rødt sammen med SV og AP at Leieboerforeningen fikk en solid påplussing. Nå er det flertall og enighet om at foreningen samlet skal ha kr 4,2 millioner fordelt 2,7 mill. i driftstilskudd, 1,1 mill. i tilskudd til den kommunale leieboeravdelingen og i tillegg viderefører vi et mangeårig samarbeid med NAV Oslo om husleiejuridisk rådgivning og opplæring som dekkes med kr 400.000.

Leieboerforeningen er svært glade for budsjettløsningen, og partiet Rødt fortjener i år, som så mange ganger tidligere, en ekstra honnør for sin innsats for å trygge frivillige/ideelle organisasjoners økonomi. Hvert eneste år med under det rød-grønne byrådet har viktige organisasjoner vært i spill under budsjettbehandling. Vi tror egentlig ikke det er så mye politisk uenighet om støtten til disse organisasjonene. Det som er derimot er sikkert er at det skaper stor utrygghet og uforutsigbarhet når byrådspartiene gambler på at Rødt skal "redde" de samme organisasjonene fra store økonomiske kutt hvert år. Ap, SV og MDG er utvilsomt tjent med en mer ryddig holdning til de mange frivillige og ideelle organisasjonen som gjør en uvurderlig innsats for å bedre levekårene for mange i hovedstaden.

Tilskudd Leieboerforeningen

Innvilget fra bystyret 2021

LbFs søknad for 2022

VELs forslag for 2022

Byrådets forslag for 2022

Resultat 2022 etter forhandlinger

Driftstilskudd

2.500.000

2.700.000

700.000

2.000.000

2.700.000

Lokallag kommunale beboere (LkL)

900.000

1.350.000

500.000

500.000

1.100.000

Bistand til NAV

400.000

400.000

300.000

300.000

400.000

Totalsum

3.800.000

4.450.000

1.500.000

2.800.000

4.200.000