Krav til radonmåling av utleieboliger
Det skal settes i verk tiltak dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m³ og radonnivået skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m³.

Krav til radonmåling av utleieboliger

Publisert:

1. januar 2014 trådte Strålevernforskriften av 29. oktober 2010 i kraft i sin helhet. Formålet med forskriften er å sikre forsvarlig strålebruk, forebygge skadelige virkninger av stråling på menneskers helse og bidra til vern av miljøet, skriver Camilla Berg, advokat i Deloitte advokatfirma i en artikkel på Boligmani.no​.

I henhold til strålevernforskriften § 6 skal tiltak settes i verk dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m³ og radonnivået skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m³.

Eiere av utleieboliger må kunne dokumentere at radonnivået oppfyller kravene i strålevernforskriften. Dokumentasjonen skal ikke registreres hos myndighetene, men den skal være tilgjengelig både for leietaker og ved et eventuelt tilsyn.Kravet gjelder alle typer utleieboliger. 

Utleier må sørge for å få utført en radonmåling. Kravet til radonmåling gjelder også for leieforhold som ble inngått før 1. januar 2014. Da kravet trådte i kraft innebar det at alle utleieboliger skulle ha dokumentasjon på at radonnivået oppfyller kravene i strålevernforskriften. Det er imidlertid akseptert at dokumentasjonen ikke er på plass før midten av april 2014.  

Les hele saken hos boligmani her

Les mer om radon hos Statens strålevern her

Særskilt om radon og utleieboliger her