Husleielovutvalget er klart
Bilde av daglig leder i Leieboerforeningen, Lars Aasen
- Leieboerforeningen er glad for å ha fått plass i husleielovutvalget og vi ser frem til å komme i gang med arbeidet, sier daglig leder Lars Aasen (foto: Kirsten Randers-Pehrson).

Husleielovutvalget er klart

Arbeidet med å gå gjennom og revidere husleieloven er i gang. Lovutvalgets medlemmer og mandat ble offentliggjort fredag 16. juni. Første utvalgsmøte blir rett over sommerferien. Leieboerforeningen er svært fornøyd med at de har fått inn mangeårig leder Lars Aasen i lovutvalget.
Publisert:

- Dette har vært vår viktigste politiske kampsak gjennom flere år. Med Forbrukerrådet og LO med på laget, fikk vi nytt trøkk i kampen, og på tampen av fjoråret ble det endelig bestemt at det skulle lages en ny lov. Husleieloven setter rammene for all boligutleie og er dermed ekstremt viktig for leieboerne. En ny og bedre husleielov vil bli starten for en sårt tiltrengt oppgradering og modernisering av leiesektoren. Selv om vi som skal jobbe sammen i utvalget sikkert ikke er enige i ett og alt, tror jeg det er bred enighet om at det er nødvendig å trygge og bedre leieboernes boforhold. Situasjonen på leiemarkedet er ikke bra i dag, sier Lars Aasen.

Han forteller at det kom overraskende på Leieboerforeningen at det er forsker Jardar Sørvoll som blir leder for lovutvalget. Sørvoll er boligforsker på OsloMet og leder i dag BOVEL – senter for bolig og velferdsforskning. Han har inngående kunnskap til boligmarkedet og han har skrevet flere rapporter om leiesektoren. Med seg i lovutvalget får Sørvoll med seg en god og balansert miks av partsrepresentanter oppnevnt av organisasjoner for leieboere og utleiere, samt jurister og samfunnsvitere. Kommunaldepartementet stiller opp med et solid sekretariat på fire personer.

- Vi forstår at det har vært viktig for regjeringen å sette sammen et utvalg som er bredt faglig og politisk representert.  Det åpner for at forslagene ikke skal bli gjenstand for store politiske brytninger når det senere skal behandles av Stortinget. Et lovforslag som bare ender i en skuff om det kommer en ny regjeringen og nytt storting, er ikke mye verdt, sier Lars Aasen.

To rapporter

Departementet har sammen med de representanter fra regjeringspartiene, sydd sammen et spennende og godt mandat for lovutvalget . I mandatet står det at utvalget skal levere to rapporter – den første innen utgangen av januar 2024 og slik at denne kan behandles av det sittende Storting. Denne rapporten skal vurdere om og eventuelt hvordan det bør gjøres endringer i reglene om kontraktslengde og oppsigelsesvern for å styrke leieboernes rettigheter og sikre grunnleggende botrygghet.

Den andre rapporten skal leveres innen 15. oktober 2024. Hvilke deler av husleieloven som her skal under lupen er opp til utvalget selv å vurdere. Mer konkret peker mandatet på noen områder som utvalget skal se nærmere på:

 • Hvordan styrke botryggheten til leieboere
 • Hvordan forebygge og dempe konflikter i leieforhold
 • Hva skal være krav til leieboligen
 • Hvordan regulere bofellesskap
 • Foreldelse av irregulært depositum
 • Tiltak for å sikre at loven følges opp av partene
 • Vurdere behovet et skille mellom småskala privat utleie og profesjonelle utleiere

I mandater står det også at utvalget ikke skal gå inn å drøfte innføring av regler om offentlig regulering av husleie eller egne prissegmenter i leiemarkedet. I tillegg skal utvalget ikke vurdere reglene for næringsleie.

Utvalgets medlemmer

Husleielovutvalget ble oppnevnt av Kongen i statsråd den 16. juni.

Leder:

 • Forsker Jardar Sørvoll, Nordre Follo.

Øvrige medlemmer:

 • Jurist Silje Flack Bergby, Trondheim
 • Advokat Benedicte Björkfors, Bodø
 • Politisk rådgiver Hanne Beth Borge, Oslo
 • Advokat Kristoffer Dons Brøndbo, Tromsø
 • Professor Torfinn Harding, Stavanger
 • Direktør Bjarte Høysæter, Bergen
 • Eiendomsforvalter Maren Kartvedt, Bergen
 • Advokat Anders Leisner, Oslo
 • Student Dalin Malek, Asker
 • Daglig leder Kathrine Emilie Standal, Trondheim
 • Daglig leder Lars Aasen, Nesodden

Les mandatet til husleielovutvalget:

Vi vil snakke med medlemmer

- Leieboerforeningen kommer til å involvere medlemmene i arbeidet med ny lov. Hvordan dette skal skje praksis kommer vi tilbake til over sommeren. Vi har diskutert loven på flere møter det siste året, og oppfatter at det er stor interesse blant mange medlemmer for å følge dette arbeidet tett. Vi har også som mål å involvere andre organisasjoner som er i kontakt med leieboere, men som ikke har fått plass i utvalget, sier Lars Aasen.

Les mer:

Pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet