Derfor må du støvsuge bak kjøleskapet
Ikke glem å gjøre rent bak kjøleskapet.

Derfor må du støvsuge bak kjøleskapet

Minst én gang i året bør du støvsuge bak kjøle­ska­pet. Hvis ikke kan støvet kan føre til overoppheting.
Publisert:

Man kan velge å gjøre rent eller holde det rent. Det siste gir minst arbeid over tid. Utfordringen er imidlertid at mange steder i en bolig ofte havner på kontoen for "å gjøre rent", rett og slett fordi de er vanskelige å komme til, skriver nettstedet abc-nyheter.

Bak kjøleskapet er et slikt sted. De færreste av oss drar frem kjøleskapet jevnlig. Resultatet er at det samler seg mye støv på kjølesystemet, og det kan få konsekvenser for kjøleskapets effekt, og i særlige tilfeller kan støvet føre til overbelastning av kompressoren (den som driver kjølesystemet i kjøleskapet), som igjen kan være en brannrisiko.

Kjøleskapet trenger god lufting
For at et kjøleskap skal kunne jobbe mest mulig effektivt, er det viktig med god lufting i bakkant av det.

- Det er avgjørende at det er god lufting bak kjøleskapet, derfor bør det for eksempel ikke stå innebygd slik at luftstrømmene hindres, sier forsker ved SINTEF Energi, Michael Bantle.

Støv øker strømforbruket
På samme måte som dårlig lufting kan redusere kjøleskapets effekt, vil også støv kunne gjøre det.

- Støv som legger seg på kjølesystemet vil skape det vi kaller termisk motstand, og det vil medføre at kompressoren jobber tyngre og trekker mer strøm, forklarer Bantle.

- I ytterste konsekvens kan det føre til en overoppheting av systemet, selv om det inntreffer sjelden. I slike tilfeller kan en brannfare oppstå, dersom elektriske ledninger kommer i kontakt med varme deler.

Temperaturøkning i kjøleskapet
Bantle forklarer at det ikke bare er på baksiden av kjøleskapet at temperaturen vil øke som følge av støv, men også innsiden vil påvirkes.

- Støvet vil også kunne føre til en temperaturøkning innvendig. Dette inntreffer når kompressoren ikke klarer å kompensere for den ekstra belastningen som følger av for mye støv eller dårlig lufting.

Fjern støv jevnlig
Avdelingssjef Lina Nilsen hos kjøleskapprodusenten Gram forteller at det står i deres vedlikeholdsbrosjyrer at man bør trekke frem kjøleskapet med jevne mellomrom og rengjøre bak.

Michael Bantle utdyper at hans fagkunnskap om dette gjør at han er bevisst på å rengjøre bak kjøleskapet.

- Jeg fjerner støv minimum én gang i året, blant annet på fordi jeg vet hvor høy temperaturen på baksiden av kjøleskapet kan bli som følge av dårlig luftsirkulasjonen eller mye støv.

Kilde: abc-nyheter