Vil høyresida gjøre noe med leiesektoren?
Bilde av debattdeltakere, kommunalminister Nikolai Astrup (H), stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V), Helge Andre Njåstad (Frp) og Mathias Slettholm (Krf).
Disse skal debatterer leiepolitikk 9. juni: (f.v.): Kommunalminister Nikolai Astrup (H), stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V), Helge Andre Njåstad (Frp) og Mathias Slettholm (Krf).

Debatt: Vil de borgerlige partiene ta grep om leiesektoren?

Regjeringen Solberg la mot slutten av fjoråret frem strategien "Alle trenger et trygt hjem". Er regjeringsstrategien det som skal til for å trygge og moderniserer leiesektoren i Norge, eller må det kraftigere lut til? Vi har invitert de borgerlige til å svare på hva som skiller og hva som forener en borgerlig styrt leieboligpolitikk.
Publisert:

Saken er oppdatert 2. juni 2021 kl. 10:25

Leiesektoren er anerkjent som en viktig brikke i en velfungerende boligpolitikk, og en av Leieboerforeningens oppgaver er sørge for at de politiske partiene ikke glemmer dette.

Bolig seiler også opp som en hovedsak i årets stortingsvalg. I debatten skal vi dykke ned i noen av de mange utfordringene i leiesektoren for å høre hva partiene mener er må til for å bedre forholdene.  Hva skiller og hva forener de partiene på den borgerlige sida? Vil regjeringen og Frp støtte en revisjon av husleieloven? Hva mener de om den ensidige favoriseringen av eierlinja? Hvordan skal de gjøre hverdagen bedre for vanskeligstilte på boligmarkedet? Ser vi økende klasseskiller basert på boligformue? Må vi gjøre noe for å stagge høye husleier og ville spekulanter? Hva med en tredje boligsektor - er partiene for eller imot?

Til å diskutere dette og andre spennende saker har vi fått et spennende debattpanel bestående av drevne politikere:

  • Nikolai Astrup – kommunal- og moderniseringsminister (Høyre)
  • Ola Elvestuen  – stortingsrepresentant (Venstre)
  • Helge Andre Njåstad – stortingsrepresentant (Fremskrittspartiet)
  • Mathias Slettholm - stortingskandidat (Kristelig folkeparti)

Debatten streames på Leieboerforeningens facebookside her