De rødgrønne har best leiepolitikk

De rødgrønne har best leiepolitikk

Endelig er boligpolitikk blitt valgkampsak. Og ikke bare det – boligpolitikken har fått velfortjent oppmerksomhet i hele denne bystyreperioden. Vi har gjort jobben for deg og funnet ut hva du som er leieboer i Oslo bør stemme på.
Publisert:

Hvorfor bare Oslo?
Leieboerforeningen er en nasjonal organisasjon, og vi jobber for leieboeres kår over hele landet. Dessverre har vi bare ressurser til å følge valgkampen i Oslo, der vi har vårt kontor og der vi jobber mest. Vi oppfordrer alle leieboere over hele landet til å sette seg inn i partienes boligpolitikk og stemme deretter.


Hva ser vi på?
Vi ser på helheten av det som betyr noe for leieboerne. Vi har sett på partiprogrammene for kommende periode, men også på det som faktisk har blitt gjort de siste fire årene. Den kommunale boligsektoren er Leieboerforeningens aller viktigste kampsak for tiden, siden denne store gruppen med sårbare leieboere har blitt utsatt for et stort svik fra Oslo kommune over mange år. Vi ønsker oss også en tredje boligsektor slik vår boligpolitiske plattform slår fast, og vi krever en opprydning i den private leiesektoren. Partiene vi anbefaler, har en helhetlig boligpolitikk som er god for alle leieboere, enten de bor i kommunal bolig eller på det private markedet.

Og vinneren er
Rødt og SV har den aller beste boligpolitikken for leieboere i Oslo – og de andre rødgrønne partiene følger hakk i hjel. Senterpartiet er jokeren i kortstokken – og deres boligpolitikk er overraskende god. Venstre har også en anstendig og god boligpolitikk for leieboere, mens resten av høyre blokk havner langt nede på lista. De har hatt makten i mange år uten å ha gitt leieboerne oppmerksomheten de fortjener, og selv om de stort sett er enige i at den kommunale boligsektoren er uverdig og at vi må ha kontroll på det private leiemarkedet, er det lite å hente for leieboerne i Oslo ved å stemme på Høyre, KrF eller FrP. Ønsker du en bedre politikk for deg som leier, er vårt beste tips å stemme på et av partiene i rødgrønn blokk.

Rødt har stått på for de kommunale beboerne gjennom hele bystyreperioden. Med bystyrerepresentant Eivor Evenrud i spiss har de kjempet kompromissløst for beboerne i kommunale boliger, gått imot gjengs leie, krevd fjerning av konsernbidraget og bidratt til å øke bomiljøtilskuddene. Rødt vil ha den kommunale boligforvaltningen tilbake på etatsnivå for å hindre markedspolitikk gjennom foretaksmodellen, og de krever et kommunalt boligtilsyn som skal kontrollere det private leiemarkedet, en sak Leieboerforeningen mener er på høy tid. Rødt krever også en tredje boligsektor i Oslo.
Terningkast seks

Sosialistisk Venstreparti kan legge bak seg sin første byrådsperiode siden 1994. SV besitter ordførerembetet og har også hatt sosialbyråden i en periode. Byråd Inga Marte Thorkildsen myket opp regelverket for kommunal bolig, og ordfører Marianne Borgen har vært tydelig i sin støtte til aksjonsgruppa Boligopprøret. SV har også en sterk boligsosial profil i avtroppende bystyreveteran Ivar Johansen. Dessuten krever SV bygging av minst 1000 ikke-kommersielle boliger i neste periode, og har lansert en spennende modell for folk som ikke kommer seg inn på boligmarkedet – Osloboligen. SV har en klar og tydelig sosial profil og overbeviser med sin leiepolitikk.
Terningkast seks

Miljøpartiet de Grønne sitter med en av de viktigste posisjonene for boligpolitikken – byutviklingsbyråden. MDG er ferske som styringsparti, men har imponert i denne perioden. Den viktige områdeløftpolitikken har blitt styrt med stø hånd fra byrådets side, og MDGs byråd har også hatt ansvaret for kunnskapsgrunnlaget for byrådets plan for boligpolitikk – Nye veier til egen bolig. Ikke-kommersielle boliger og alternative boformer er faktisk en av partiets kjernesaker. Dessuten ønsker de seg et boligtilsyn for det private markedet.
Terningkast fem (trekk fordi den kommunale boligsektoren ikke har blitt viet nok oppmerksomhet denne perioden)

Arbeiderpartiet har fram til nå vært største parti i byrådet, og har både eiendomsbyråd og sosialbyråd. Partiet har hatt utfordrende saker med korrupsjonsskandalen i Boligbygg og gjengs leie for personer med funksjonsnedsettelser – og begge saker har heftet partiets boligpolitiske profil. Men ser vi på valgprogrammet og på hvordan næringsbyråd Marthe Scharning Lund nå ser ut til å ta styring over de kommunale boligene og ta politikken i en mer rettferdig retning, er det grunn til å være fornøyde. Oslo Arbeiderparti ønsker seg flere gårdsstyrer i kommunale gårder, et beboerråd for de kommunale boligene, ikke-kommersielle boliger og avskaffelse av gjengs leie. De ønsker å gjøre tiltak mot hyblifisering og de er en del av satsningen Nye veier til egen bolig – byrådets plan for en bedre boligpolitikk i Oslo. Arbeiderpartiet i byråd samarbeider tett med nasjonale myndigheter og de legger politisk press for at den nasjonale bostøtten skal heves. Under Arbeiderpartiets ledelse har også Velferdsetaten fått større spillerom og blitt en motor i kommunens boligsosiale satsning.  Det kan nok være kjedelig å være ansvarlig styringsparti – og Arbeiderpartiet har loset byrådet gjennom krevende saker, noe som kan ha gitt mindre oppmerksomhet til faktisk politikk. Men partiprogrammet er sterkt, og Oslo Arbeiderparti fronter den rødgrønne konstellasjonens nye boligpolitikk med stolthet. Oslo AP har også vært harde i klypa mot Fredensborg Eiendom, som kjøpte gårder på forkjøpsrett uten at leiebeboerne fikk sin lovfestede mulighet til å kjøpe sine hjem. Byrådsleder Raymond Johansen har sågar stått på Stortinges talerstol og krevd straffeforfølging av oppkjøpere som bryter lovverket. Blir det Oslo Arbeiderparti som skal gjenreise Aps sosiale boligpolitikk? Det er slett ikke umulig.
Terningkast fem

Senterpartiet har overtatt fra Folkeaksjonen Nei til bompenger med tittelen Årets Joker. Rett før valget ser partiet ut til å ligge an til to plasser i bystyret, og kanskje også vippeposisjon. Senterpartiet har en overraskende tydelig leiepolitikk. De vil bygge opp en ikke-kommersiell leiesektor, krever rimeligere husleier og skroting av gjengs leie i kommunale boliger, og de vil senke utbyttet fra de kommunale boligene. Senterpartiet får pluss for å vie spalteplass til single og aleneboende – en økonomisk sårbar gruppe som ofte blir glemt. Rusavhengige blir heller ikke glemt av Senterpartiet – alt i alt har partiet en god politikk for leieboerne. Om Senterpartiet får den attraktive vippeposisjonen etter valget, tror vi leieboernes politikk vil komme høyt på agendaen.
Terningkast fem

Venstre tilhører høyre blokk og har tidligere hatt byrådsmakt over de kommunale boligene, uten at det imponerte Leieboerforeningen. Nå ser vi derimot en tydelig og god leiepolitikk i Venstres program. De ønsker flere og rimelige kommunale boliger, mer medvirkning og bedre bomiljø for beboerne. Venstre med veteran Odd Einar Dørum i spissen har kjempet for leietakerne i forkjøpsrettsakene, og vært kritiske til kommunens håndtering av beboerne i noen av forkjøpsrettsakene der boligbaron Fredensborg / Heimstaden tjente enorme summer. Og selv om Venstre tilhører høyresiden i det politiske landskapet, setter de døra på gløtt for en ikke-kommersiell boligsektor i sitt valgprogram.
Terningkast 5 .

KRF har hatt en god profil i avtroppende bystyremedlem Erik Lunde, men leiepolitikken har det skortet på. I programmet for neste periode tar de en svipptur innom den kommunale boligsektoren og sosialhjelpsmottakere, men forslagene virker ikke gjennomtenkte. I vårt videointervju sier KrFs førstekandidat Andreas Hasle at ikke-kommersielle utleieboliger er en fattigdomsfelle, og dette vitner om lite kunnskap. KRF har rett og slett ikke viet leieboerne nok oppmerksomhet og de mangler et helhetlig syn på utfordringene.
Terningkast to

Høyre har i lang tid dominert Oslopolitikken og har en sterk boligpolitisk profil. Partiet har dermed en stor del av ansvaret for at vi har fått et segregert boligmarked der de svakeste gruppene bor dårlig, dyrt og utrygt. Høyre har tradisjonen tro et sterkt fokus på eierlinja, og dette går ut over partiets leiepolitikk. Vi vil likevel rose Høyre for ønsket om å kontrollere den private leiesektoren, og den helhetlige forståelsen av rusavhengiges boligsituasjon.
Terningkast tre

Fremskrittspartiet har en overdreven tro på markedets evne til å produsere gode boliger og bomiljø. De ønsker å myke opp regelverket for utleieenheter og sekundærboliger for å hindre at disse forsvinner fra markedet, men leieboerne trenger gode og trygge boliger, og et strengt regelverk er helt nødvendig. Boligpolitikken er nesten utelukkende innrettet mot boligeiere. FRP får også et trekk for å antyde at sosiale ytelser bør knyttes til statsborgerskap. Med de høye boligprisene både for kommunale og private utleieboliger, og  voldsomme hopp i prisen som følge av lovens adgang til markedsleie, vet vi at sosialstønaden blir siste utvei for å unngå å misligholde husleien for noen av de mest sårbare gruppene. Pluss for engasjementet for mennesker med funksjonsnedsettelser i kommunale boliger, men det holder ikke for oss.
Terningkast to

Oslopartienenes møte med Leieboerforeningens reporter Anne-Rita Andal