Boligpolitikk takk

Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Selv om Leieboerforeningen gjerne skulle fulgt opp valgkampen flere steder enn i Oslo, må vi begrense oss til hovedstaden denne gangen. Oslo er en by med høye boligpriser, høy andel leieboere, stor barnefattigdom og mange kommunale boliger. Kommunal boligpolitikk er viktig for mange av byens beboere – spesielt leieboerne i kommunale og private utleieboliger.


I Oslo avhenger mye av om du er på innsiden eller utsiden av boligmarkedet. 


Får du ikke kjøpt bolig, må du leie på et privat utleiemarked som er preget av stor gjennomstrømning, høye priser og dels dårlig standard. Er du dårligere økonomisk stilt, kan du stille deg i kø for å få kommunal bolig. Oslo kommunes egen boligportefølge har vært fulgt av skandaler og dårlig rykte, men nå har beboerne fått nok og krever endring.
Vi har invitert partitopper fra alle partiene på Rådhuset, samt de som forsøker å bli valgt inn, til å fortelle oss om sin boligpolitikk. Fram mot valget vil vi publisere korte videointervjuer der vi stiller noen enkle spørsmål om kommunale boliger, kommunal kontroll av dei private leiemarkedet og om markedets betydning for boligpolitikken. En uke før valget gjør vi opp status og forteller deg hva du som leieboer i Oslo bør stemme på dersom du ønsker en bedre leiepolitikk.

Følg med på serien vår, og husk å stemme 9. september! Og siden folk flest bor andre steder enn innenfor ring 3: oppsøk de folkevalgte i din kommune og still dem til veggs. Alle kommuner i Norge bør ha en aktiv boligpolitikk, og vi som er leieboere må gjøre vårt for at politikerne skal ta innover seg at ikke alle kan eie bolig i Norge. 

Sosialistisk Venstreparti
Byrådspartiet SV har markert seg som en forkjemper for en ny boligpolitikk i Oslo. De har vært tydelige i kravet om en ikke-kommersiell boligsektor for folk med vanlig inntekt, og skroting av gjengs leie i kommunale boliger. Hør hva SVs fremste folkevalgte, ordfører Marianne Borgen, har å si om SVs boligpolitikk her.

 

Rødt 
Bilde og lenke til intervju med Eivor Evenrud som er rødts førstekandidat ved det kommende kommunevalget i Oslo Partiet Rødt har i den siste bystyreperioden vært en maktfaktor på Rådhuset. Rødt har ny boligpolitikk som en av sine viktigste saker, og ønsker gjeninnføring av husleiereguleringen, flere og rimeligere kommunale boliger, og en sterkere kommunal tomte-og reguleringspolitikk. Rødt er et av partiene som har engasjert seg mest for de som bor i kommunal bolig i Oslo, og står hardt på kravene om en mer verdig kommunal boligsektor. 

 

Miljøpartiet de Grønne 
Ved forrige valg var det Miljøpartiet som stakk av med seieren i vår uhøytidelige kåring av partiet med den beste leiepolitikken. I hovedstaden har Oslo MDG byrådsmakt med ansvar for byutvikling. Vi har snakka med byråd og MDG-topp Hanna E. Marcussen , som er opptatt av tredje boligsektor og at folk med vanlige inntekter skal kunne bo i Oslo.

 

Senterpartiet
Oslo Senterparti har stø kurs mot en plass i bystyret for første gang siden 1995. Kanskje kommer de i en vippeposisjon - så vi er naturlig nok spente på hva de mener om leieboernes kår i hovedstaden. Bjørg Sandkjær er førstekandidat for SP i Oslo, og hun har sterke meninger om kommunens boligpolitikk.

 

Venstre 
Venstre tilhører høyre blokk i Oslo. De er opptatt av medvirkning og har fått gjennomslag i bystyret for mer av det, og de er engasjerte i forkjøpsrett-sakene her i byen. De har også sitt å si om den kommunale boligsektoren. Vi har snakket med partiveteran og tidligere justisminister Odd Einar Dørum. 

 

Kristelig Folkeparti 
Espen Andreas Hasle i Oslo KrF ønsker et varmere samfunn og gode oppvekstmiljø for barn og unge. Vi er nysgjerrige på KrFs boligpolitikk, og slo av en prat med partiets førstekandidat.

 

 

Høyre 
Oslo Høyre har boligpolitikk høyt på sin politiske agenda. Byrådslederkandidat @Eirik Lae Solberg ønsker seg en bedre kommunal boligsektor og mer kontroll av det private leiemarkedet. Og de vil også sette i gang mer leie-til-eie for å få flere over i eid bolig. Og aller viktigst - de vil legge til rette for mer boligbygging. 

 

Fremskrittspartiet 
Fremskrittspartiet i Oslo har støttet de funksjonshemmede i kommunale boliger i kampen mot gjengs leie, men hvordan står det til med resten av boligpolitikken? Tone Ims Larsen forteller om Frps boligpolitikk.

 

 

Arbeiderpartiet
Kamzy Gunaratnam er siste kvinne ut i vår valgkampserie. Kommer Oslo Arbeiderparti til å gjenreise den sosiale boligpolitikken om de beholder byrådsmakta?.

 

 


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.

Politikerpreik volum 7: Raudt Raudt er ein av årets store snakkisar i valgkampen. Partiet ligg an til å gjere sitt beste valg nokonsinne, og ein plass på Stortinget er innan rekkjevidde. Men vil partiet dra oss baklengs inn i framtida og reversere gjere oss alle til kommunale leigebuarar, eller? Vi har tatt ein prat med Bjørnar Moxnes, partileiar i Raudt.