Rettigheter for leieboere
vannskade.jpg

Om vinteren, når gradstokken kryper langt under null, mottar Leieboerforeningen mange spørsmål om oppvarming av boligen og hvem som har ansvar for eventuelle vannskader etter at rør har frosset.

boligjakt.png

Det kan være vanskelig å få tak i en leiebolig i de større byene og rundt studiestart koker det. Du bør beregne deg god tid for å finne et sted å bo.

KPI

Mange leieboere mener det er urettferdig at konsumprisindeksen som tar med seg de høye energiprisene, også brukes til å øke leiesummen. Det er vi enige i, men reglene er klare.

diskr.jpg

Diskriminering er det samme som usaklig forskjellsbehandling. Ved utleie er det forbudt med usaklig forskjellsbehandling av en leier.

1_leiekontrakt.jpg

Som hovedregel bør man sørge for å ha en skriftlig leieavtale som er underskrevet av utleier og leietaker. Dette fordi en avtale vil klargjøre en del viktige forhold knyttet til leieavtalen.

bikje.jpg

Selv om utleieren har fastsatt forbud mot dyrehold i eiendommen, kan leieboeren holde dyr. Forutsetningen er at gode grunner taler for det og at dyreholdet ikke er til ulempe.

trangbodd.jpg

Husleielovens gir leier av bolig adgang til å ta inn nye medlemmer i husstanden. Vilkåret er at vedkommende skal bli et husstandsmedlem.

snekker1.png

Leieren har plikt til å gi utleieren adgang til husrommet hvis utleieren vil forta tilsyn, gjennomføre pliktig vedlikehold, foreta lovlige forandringer eller andre arbeider for å hindre skade.

huskeliste.png

Hva må du sjekke ut når du skal leie bolig. Ofte skjer ting raskt . Her gir vi deg en grei sjekkliste over hva du som leieboeren bør være særlig oppmerksom på ved inngåelse av nytt leieforhold.