Rettigheter for leieboere
depositum.png

Depositum er en økonomisk sikkerhet som leieboeren gir utleieren som sikkerhet for leieforholdet. Depositum kan være inntil 6 måneders husleie og det er mange som krangler for å få tilbake pengene.

Mennesker

Kollektiv er blitt en mer og mer vanlig boform i de fleste byer. Grovt sett betyr det bare at flere mennesker bor sammen uten å være samboere eller familie.

betalingsplikt.png

Det er bare adgang til å avtale at leieboeren skal betale husleie, tillegg for brensel eller elektrisitet, vann og avløp der utleier betaler etter målt forbruk og depositum (eventuelt garanti).

vannskade.jpg

Om vinteren, når gradstokken kryper langt under null, mottar Leieboerforeningen mange spørsmål om oppvarming av boligen og hvem som har ansvar for eventuelle vannskader etter at rør har frosset.

Utleie

Det er vanskelig å få tak i en leiebolig i de større byene og rundt studiestart koker det. Du bør beregne deg god tid for å finne et sted å bo.

KPI

Mange leieboere mener det er urettferdig at konsumprisindeksen som tar med seg de høye energiprisene, også brukes til å øke leiesummen. Det er vi enige i, men reglene er klare.

diskr.jpg

Diskriminering er det samme som usaklig forskjellsbehandling. Ved utleie er det forbudt med usaklig forskjellsbehandling av en leier.

1_leiekontrakt.jpg

Som hovedregel bør man sørge for å ha en skriftlig leieavtale som er underskrevet av utleier og leietaker. Dette fordi en avtale vil klargjøre en del viktige forhold knyttet til leieavtalen.

bikje.jpg

Selv om utleieren har fastsatt forbud mot dyrehold i eiendommen, kan leieboeren holde dyr. Forutsetningen er at gode grunner taler for det og at dyreholdet ikke er til ulempe.