Husleielovens §11-1 og boliger til vanskeligstilte

Husleielovens §11-1 og boliger til vanskeligstilte

Husleielovens § 11-1 inneholder regler for utleie av bolig til vanskeligstilte leieboere og som har spesielle behov med hensyn til bosituasjonen. Det er adgang til å fravike loven til leietakers ugunst og det er derfor et krav at boligen leies ut av det offentlige eller i medhold av et vedtak fra stat, fylkeskommune eller kommune, som angir at boligen er forbeholdt vanskeligstilte på boligmarkedet.
Kjære leser!
For å fortsette må du ha et medlemskap og være innlogget. Logg inn
Ikke medlem?
Bli medlem