Utleier skal melde fra om leieboers flytting

Utleier skal melde fra om leieboers flytting

Ifølge folkeregisterloven har utleier plikt til å melde fra når leier finner nytt sted å bo - med mindre leier selv kan viset til at han eller hun har papirene i orden.
Publisert:

I paragraf 10 i lov om folkeregistrering står det at «den som avgir hus eller husrom til beboelse for andre, plikter å gi melding som nevnt i §§ 7-9 om de personer som flytter til eller fra hans eiendom eller husvære. Denne plikt faller bort når den som flytter, viser bevitnelse fra skattekontoret for at han selv har gitt påbudt melding. Gårdens bestyrer eller forretningsfører har samme ansvar som eieren for at melding som nevnt i §§ 7-9 blir avgitt i rett tid.»

– Det stemmer at utleier har plikt til å melde fra om at leier har flyttet. Det er det nok de aller færreste som gjør. Plikten er regulert nærmere i forskrift om folkeregistrering, sier advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund.

Når skattekontoret har mottatt melding fra utleier om at en leietaker er utflyttet, og leietaker ikke selv har gitt melding om flyttingen, skal skattekontoret straks undersøke forholdet. 

Blir ikke leietakeren registrert på nytt bosted i løpet av en måned, skal vedkommende registreres uten fast bosted i kommunen på grunnlag av meldingen fra utleieren. Avgjørelsen er et enkeltvedtak. Klageorgan er Skattedirektoratet, og klagefristen er tre uker. 

– De som unnlater å melde fra kan ilegges bot for dette, sier Leisner.

Kilde: Hus og Bolig