Solsikkebarna på Tøyen

Solsikkebarna på Tøyen

Leieboerforeningen har det siste året vært engasjert av bydel Gamle Oslo for å bidra til at det blir opprettet gårdsstyrer i to kommunale eiendommer på Tøyen. I de to gårdene ble det inngått et samarbeid med Nabolagshager om et dyrkingsprosjekt som har vært en stor suksess. Vår prosjektleder Anne Rita Andal har fulgt arbeidet tett og skrevet en artikkel til beboerbladet BoBra om hvordan grønnsakshager kan gi nytt liv til bygårder.
Publisert:

Nabolagshager har levert spesialbygde grønnsakskasser med et eget vanningssystem som gjør at man ikke trenger å vanne plantene hver dag. Beboernes oppgave har vært å luke, fylle på vann en sjelden gang - og å spise grønnsakene. Med gode møteplasser som grønnsakshager, blir arbeidet til gårdsstyrene lettere. Når folk møtes og snakker sammen, skjer det noe. Det bygges også broer mellom kommunale gårder og naboene rundt.

På Tøyen ser vi hvordan grønnsakshagene og andre lignende tiltak har ført naboer med ulik bakgrunn tettere sammen, og nabo­ laget blir sterkere. Dyrking binder folk sammen og skaper grobunn for følelsen av tilhørighet til et sted, og en følelse av felles eierskap.

Leieboerforeningen jobber nå for å gjenopprette flere styrer, og vi samarbeider med Boligbygg og flere bydeler om dette. Der det er mulig, legger Boligbygg også til rette for at gårdsstyrene kan  bruke fellesarealer som møterom eller til andre aktiviteter som beboerne selv styrer.