Rottene kommer
Rotter utgjør en helsefare som kan føre til salmonella, E-coli og allergiske reaksjoner. (Foto: Hans-Jörg Hellwig, Wikimedia CC-SA 3,0)

Rottene kommer

Publisert:

Rotter og mus kan brenne ned huset ditt. Her er noen råd for å holde mus og rotter unna når det kjølige høstværet lokker de uvelkomne gjestene inn.

Av Herman Johre - Boligmani,no

Når gradestokken kryper nedover trekker skadedyrene innendørs for å yngle og overleve kulden. Det gjør høsten til høysesong for mus og rotter innendørs. – Gamle hus er mest utsatt. Våre byggmestre finner ofte flere hundre potensielle åpninger for mus og rotter i gammel bebyggelse, sier kjedeleder i boligbyggeren Mesterhus Raymond Myrland.

Brannfarlige
Har skadedyrene først funnet veien inn i ditt hus eller din hytte, kan det føre til flere problemer. Rotter og mus utgjør en helsefare – særlig rotter, som kan føre til salmonella, E-coli og allergiske reaksjoner. Noe som kan være enda farligere, er imidlertid gnaging på det elektriske anlegget.

Ifølge Abs Skadedyrkontroll er mange branner med ukjent årsak sannsynligvis forårsaket av mus og rotter som gnager på ledninger. I 2013 hadde 294 av totalt 4072 branner ukjent årsak, ifølge tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Du kan få hele regningen
– Hvis du skal være helt sikker på å unngå mus og rotter, må du bygge hus på en flåte. En åpning på én centimeter er nok til at en mus kan trenge seg inn, og en rotte trenger bare to centimeter. Det skal ingenting til, sier Raymond Myrland.

Dersom du får et omfattende problem med mus eller rotter i hjemmet ditt, og kommunen mener du ikke har gjort nok for å hindre problemet, kan kommunen gi pålegg og eventuelt gjennomføre utryddelse for huseierens regning.

Lukt det største problemet
Heldigvis gjør mus og rotter sjeldent store skader på hus og hytter. – I de aller fleste tilfeller gjør ikke mus og rotter annen skade enn ubehagelig lukt og ekskrementer. Likevel er det lurt å ta de forhåndsreglene du kan for å unngå ekstra overnattingsgjester, sier Raymond Myrland.

Eåd for å unngå rotter og mus
Mus og rotter leter etter mat, men om høsten er de først og fremst ute etter varme. Ta en titt på utsiden av bygningen og kjenn etter åpninger som avgir varme. Tett igjen hull, sprekker og ventiler med netting.

Hold det ryddig rundt gårdsplasser, lagerplasser, kjellere, garasjer, loft og uthus.
Gnagerne trives godt i vedstabler. Unngå derfor vedstabler langs husveggen. Løvhauger er også lune og varme, og bør ikke ligge langs husveggen.