Økt frivillighet i Leieboerforeningen

Økt frivillighet i Leieboerforeningen

Omtrent 10% av de som svarte på medlemsundersøkelsen 2022 sa at de ønsket å engasjere seg mer i Leieboerforeningens arbeid. 29. mars arrangerer vi et åpent medlemsmøte om frivillig arbeid.
Publisert:

Leieboerforeningen har lang tradisjon for frivillig arbeid. For noen år siden hadde vi medlemsgrupper som hjalp til med ulike praktiske saker, som utsendelse av medlemsbladet Hus&Hjem, pakking og utsendelse av kontingent og annet manuelt arbeid. Går vi enda lenger tilbake i historien hadde Leieboerforeningen mange ulike dugnadsgrupper og lokallag, sangkor, bridgeklubb og politiske aktivistgrupper og mange andre aktiviteter.

I dag organiserer vi flere frivillige kommunale beboere som deltar aktivt i kommunale gårdsstyrer og med bomiljøarbeid. Dette er frivillig arbeid som gir gode resultater. Vi har også to faste frivillige som fungerer som sekretærer for de kommunale gårdsstyrene vi er involvert ansvar for.

Mer frivillighet

Når vi åpner for enda mer frivillighet er det fordi flere etterlyser dette – mange vil gjøre noe meningsfullt basert på frivillige tidsbruk, og uten et kommersielt formål.

Leieboerforeningen har noen ideer til hva vi tror kunne vært områder for frivillig arbeid. Vi har for eksempel satt ned en arbeidsgruppe som skal se om det er mulig å arrangere en leieboerfestival til høsten. Mange medlemmer etterlyser også ulike arrangementer, og til dette trenger vi frivillig som kan være med å ordne det praktiske. Vi har ofte ønsket at vi hadde flere som kunne skrive på nettsidene våre, kanskje er det noen der ute som er gode på å ta bilder, lage videoer eller kan design?

Om vi vi arrangerer skriveverksted kan flere skrive leserinnlegg og engasjere seg for et bedre bomiljø lokalt. Vi trenger flere som kan hjelpe med å til å drifte de kommunale gårdsstyrene og kanskje er det noen som ønsker å opprette lokale leieboerforeninger?

Og kanskje har du en god ide til noe som egner seg for frivillig innsats?

2022 - frivillighetens år

Om møtet

Møtet gjennomføres ved at Leieboerforeningen først presenterer noen ideer til frivillig arbeid. I neste runde ber vi om ideer fra medlemmene til hva vi kan gjøre for å involvere flere.  Du forplikter deg ikke til å være med på noe, selv om du deltar på møtet. Hvis det er stor interesse for å prøve ut noe, så vi Leieboerforeningen se som er nødvendig for å få det til.

Møtet gjennomføres digitalt for at ikke bare medlemmer som bor i Oslo skal kunne delta. Har du en smart-telefon, nettbrett eller PC/Mac kan du være med. Det er ikke vanskelig, og har du ikke gjort dette tidligere så sender vi deg en enkel bruksanvisning i god tid før møtet.

For å delta må du fylle ut navn og epost i påmeldingsskjema. Alle som melder seg på får en epost med en lenke til zoom-møte en uke før møtet. Det er begrenset med deltakerplasser, så meld deg gjerne på så raskt som mulig. Siste frist er 22. februar.

PÅMELDINGSSKJEMA TIL MØTE OM FRIVILLIGHET – KLIKK HER