Økonomisk risiko ved boligeie
De siste årene har gjeldsveksten vært langt høyere enn inntektsveksten. Hva skjer når dette faller sammen med nedgang i boligpriser?

Økonomisk risiko ved boligeie

Publisert:

En ny rapport fra NIBR og NOVA ser nærmere på risikoen for boligproblemer blant boligeiere ved en eventuell økonomisk nedgangskonjunktur.

I tillegg til å undersøke risiko og mulige konsekvenser av eventuelle nedgangstider ser rapporten også på ulike virkemidler som reduserer sannsynligheten for betalingsproblemer og tvangssalg.

Det er gode grunner til å undersøke risikoen for boligproblemer, selv om omfanget av tvangssalg i Norge er lavt, og har vært det de siste 20 årene. De siste årene har gjeldsveksten vært langt høyere enn inntektsveksten. I 2011 var den gjennomsnittlige gjeldsbelastningen i overkant av to ganger samlet inntekt, mens vel 15 prosent av husholdningene hadde en gjeld som tilsvarte over tre ganger samlet inntekt. Høsten 2013 har det også vært en tilbakegang i boligmarkedet. 

Rapporten er skrevet av forskerne Kim Christian Astrup og Kristin Aarlander på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Last ned NIBR-rapport 2013:28 her