Nysgjerrig på hva som skjer der du bor?

Nysgjerrig på hva som skjer der du bor?

Det er gratis, det er enkelt, og det er nyttig å hente inn fakta om eiendommene i Oslo gjennom nettjenesten "Hva gjelder for eiendommen?".
Publisert:

Er det mye støy der? Skal naboen bygge på en etasje? Kommer det en motorvei bak hekken? Er det åpent vann i nærheten? Hvordan ser huset ut?

Spørsmålene kan være mange. Nå er også svarene mange – faktisk atskillig flere enn før. For nettjenesten «Hva gjelder for eiendommen?» bygges stadig ut. Til glede for mange.

– Tjenesten er særlig aktuell for boligbyggere og boligkjøpere. En annen gruppe kan være de som vil leie – og alle som vil vite mer om planer etc. som angår deres egen eiendom eller nærmiljøet, sier Sindre Vaagland, delprosjektleder i Plan- og bygningsetaten.

Del av digitaliseringsprogrammet

Det er Plan- og bygningsetaten som gjennom digitaliseringsprogrammet i Oslo kommune tilbyr «Hva gjelder for eiendommen». Tjenesten har vært tilgjengelig en periode, men er i disse dager utvidet med opplysninger om støy, naturmangfold og vegtyper i området. Dette kommer altså i tillegg til oversikt over pågående byggesaker, reguleringsplaner og kommunedelplaner. Eiendommene er også fotografert fra flere vinkler. Plan- og bygningsetaten koordinerer et bredt samarbeid mellom flere instanser, så i «Hva gjelder for eiendommen» finnes opplysninger fra Bymiljøetaten, Direktoratet for naturforvaltning, Byantikvaren, Riksantikvaren, Statens Vegvesen m.fl.

– Tjenesten er særlig aktuell for boligbyggere og boligkjøpere og alle som vil vite mer om planer som angår deres egen eiendom eller nærmiljø, sier Sindre Vaagland, delprosjektleder i Plan- og bygningsetaten.

Tjenesten «Hva gjelder for eiendommen» finner du på Oslo kommunes nettsider under «Plan, bygg og eiendom».

Tilgangen til de offentlige arkivene og sakslistene blir stadig enklere. Når du klikker deg inn på «Hva gjelder for eiendommen», er det tilstrekkelig å taste inn ønsket adresse eller eiendommens gårds- og bruksnummer. Da dukker det raskt opp opplysninger om det som er registrert på eiendommen. Med noen få og viktige unntak:

En helt åpen tjeneste
– Dette er en helt åpen tjeneste, så personopplysninger finnes ikke her. Heller ikke informasjon om skjermede bygninger som fengsler, siloer, trafoer etc., sier Sindre Vaagland.

Antallet opplysninger om eiendommene vil variere, avhengig av hvor mye de ulike etatene og instansene har registrert på de enkelte gårds- og bruksnumre. Ved å klikke på emnet «Andre forhold» vises det hvor mange kartlag og opplysninger som kan kombineres. Flere kartlag vil i tiden som kommer bli løpende innarbeidet, dette gjelder bl.a. forurenset grunn. På selve kartet som viser alle eiendommene, kan du – om ønskelig – selv måle avstander og areal.

«Hva gjelder for eiendommen» kan kombineres med tjenesten «Saksinnsyn», som altså viser dokumenter og utvikling i de enkelte byggesaker. Ønsker du å bli varslet om tiltak i ditt nærområde, kan du dessuten abonnere på en slik tjeneste i saksinnsyn. For å abonnere, trykk på en pågående byggesak eller plansak i kartet. Da får du opp en meny med litt informasjon om saken og en lenke til saksinnsyn. Klikk på lenken, og du kommer til saken i saksinnsyn og kan starte abonnementet med en knapp.