Kommunen kjøper 617 utleieboliger av OBOS
Oppkjøpet av 600 OBOS-boliger vil bety økt kvalitet og bedre standard for mange kommunale leieboere. Men det skal selges like mange som det kjøpes, så boligkøen for vanskeligstilte blir lang og bratt som før.

Kommunen kjøper 617 utleieboliger av OBOS

Publisert:

Oslo kommune er blitt enige med OBOS om å kjøpe 617 av OBOS utleieboliger for 1,35 mrd kroner. Oppkjøpet er en del av den såkalte Tøyen-avtalen som innebærer at de fleste av kommunale boligene som i dag ligger på Tøyen skal selges. Dagens avtale innebærer derfor ikke at det blir flere kommunale leieboliger.

Dette er en av de aller største satsingene på kommunale boliger i Oslo. Kjøpet må godkjennes i Oslo bystyre og forutsetter også støtte fra Husbanken.

Oslo kommune overtar over leiekontraktene til beboerne som i dag bor i OBOS utleieboliger. De eksisterende leietakere har rett til å bli boende til leieavtalen utløper. Boligene er i dag i hovedsak leiet ut på treårskontrakter. Det er først når kontraktene utløper at de tidligere OBOS-leilighetene vil bli tatt i bruk som kommunale boliger.

– Dette er den største investeringen i kommunale boliger siden krigen, og en historisk mulighet for oppgradering av kommunens boligmasse, sier Hallstein Bjercke (V), byråd for kultur og næring.

– Dette vil gi beboerne i våre kommunale boliger et bedre tilbud, og vi kan spre boligene bedre. Når vi kjøper nytt, kan vi selge gammelt, sier Øystein Eriksen Søreide (H), byråd for sosiale tjenester.

Boligene som kjøpes er av god teknisk standard og flere av byggene er utstyrt med heis. Det betyr at de er velegnet som boliger til mennesker med funksjonsnedsettelser, eldre og som omsorgsboliger. Flere av boligene er av en slik størrelse at de egner seg godt for barnefamilier.

I Tøyenavtalen som ligger til grunn for oppkjøpet står det at Oslo kommune skal skaffe til veie netto 600 nye kommunale boliger over hele byen. Avtalen med OBOS vil bidra et godt stykke på vei til å innfri dette. Men kjøpet skal altså ikke bidrar til å øke antallet ordinære kommunale boliger i Oslo indre øst (bydelene Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo). Tøyenavtalen sier at Boligbygg skal selge 110 boliger på Tøyensenteret. I tillegg skal det selges ytterligere 100 boliger i Bydel Gamle Oslo. I tillegg foreligger det definerte salsgmål formulert av byrådet i andre bydeler.

Dersom de kommunale utleieboligene som Boligbygg selger blir omgjort til eierboliger, betyr det i realiteten at det blir færre utleieboliger i Oslo.

Men det er liten tvil om at oppkjøpet vil kunne bidra til bedre kommunale bomiljøer, spredning og fornyelse av boligmassen. Oppkjøpet gjør det mulig for bydelene å sette sammen bomiljøene på en annen måte, og spesielt kan dette bidra til å gi barnefamilier et bedre tilbud.