Her blir ingen kastet ut - uansett
Uforutsigbar atferd som ikke tolereres andre steder ingen hindring, her blir ingen kastet ut.

Her blir ingen kastet ut - uansett

Publisert:

I en rehabilitert bygård i Oslo gjøres det alvor av at alle skal bo trygt og godt. Det er høyt under taket slik at ingen av beboerne skal risikere å miste boligen grunnet uønsket adferd.

Målet er å tilby en permanent bolig til noen av de som kanskje sliter mest med å etablere seg i det 

Boligtilbudet består av elleve samlokaliserte leiligheter for mennesker med alvorlig psykiske lidelser kombinert med omfattende rusmiddelbruk, og særlige behov for booppfølging og botrening.  Leilighetene ble rehabilitert og satt i stand i 2006. Botiltaket er et samarbeid mellom Oslo kommune som eier av prosjektet, Kirkens Bymisjon, Lovisenberg Sykehus og med finansiell støtte fra Husbanken.

Ingen mister boligen på grunn av oppførsel
Boligene skal være et lavterskeltilbud for de som har en uforutsigbar atferd som ikke tolereres i vanlige boligområder. Ingen beboere mister boligen som følge av atferd eller hendelser i boligen. Disse beboerne har gjerne et livslangt behov for varige tjenester fra kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Booppfølging
I tilegg til bygningsmessige tiltak er det lagt opp til at oppfølgingstjenestene på stedet skal bidra til at beboerne kan bli boende i sine boliger så lenge de selv ønsker. Derfor er det to ansatte på dagtid og sovende nattevakt i boenheten og inngangspartiet har kontor for de ansatte.

Større kontroll over eget liv
Det stilles ingen krav til behandling eller endring hos beboerne, men tiltaket har som målsetting å bidra til at den enkelte får større kontroll over eget liv. Leilighetene fremstår som ordinære boliger.

Forsterket materialvalg
Detaljer og materialbruk i boligene er mer slitesterke enn vanlig. Derfor er det brukt ståldører i alle inngangsdører, rustfrie vasker på bad med spesielt utformede opphengsbrakketter og ekstra robuste gipsplater på veggene. Alle rør og føringer i vegger og himlinger er også bygget inn for å ikke bli skadet. Det er også en egen tidsbryter på platene til komfyren.

Sikkerhetsmessig er det installert en porttelefon og plastbrikker i stedet for nøkler av hensyn til beboergruppen.

Den minste leiligheten er på 12 m2, og de øvrige varierer mellom cirka 30 - 40 m2. Det er felles uteareal med sittegruppe og grill. Trapperommet fungerer også som uformelt fellesareal innvendig. Standarden på boligene er enkel.

Leikontrakter etter husleielovens bestemmelser
Alle beboerne har vanlige leiekontrakter etter husleieloven i tillegg til egne samarbeidsavtaler med personalet. Beboerne tilhører Lovisenberg sykehussektor og hører alle hjemme i de tre bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St.Hanshaugen. Det er også St. Hanshaugen bydel som forvalter boligene. Kirkens Bymisjons «Natthjemmet» driver tjenestene på oppdrag fra Oslo kommune.

Kilde: husbanken.no