Heimstaden innfører leiekontrakter som ikke går ut på dato

Heimstaden innfører leiekontrakter som ikke går ut på dato

I en pressemelding fra Heimstaden, tidligere Fredensborg, kommer det frem at selskapet innfører tidsubestemte leieavtaler for alle sine leieboere. Dette er svært positivt og også et innspill i den boligpolitiske debatten, sier daglig leder i Leieboerforeningen Lars Aasen i en kommentar.
Publisert:

Som Norges største private tilbyder av utleieboliger går Heimstaden foran for å gjøre det norske leiemarkedet mer forutsigbart og trygt for leietakerne. Fra 1. februar innfører Heimstaden tidsubestemte leiekontrakter - leiekontrakter som ikke går ut på dato.

- Dette er først og fremst bra for kundene våre, dessuten håper vi det også bidrar til en positiv forandring av utleiemarkedet i Norge og inspirerer andre utleiere til å følge etter, sier kommunikasjonsdirektør Christian Vammervold Dreyer i Heimstaden.

I Norge bor over 1 million mennesker i en leid bolig. Tendensen viser at stadig flere leier boligen de bor i, og de leier lenger enn før. Likevel blir det å leie bolig av mange sett på som noe midlertidig og litt «annenrangs». For å bidra til økt forutsigbarhet og langsiktighet i leiemarkedet, erstatter Heimstaden dagens treårige kontrakter med tidsubestemte leiekontrakter.

- Gjennom å leie med tidsubestemte kontrakter får kundene våre tryggheten om at de kan bo i boligen så lenge de vil. Vi vil at våre leietakere skal ha en leiekontrakt som ikke går ut på dato, sier Dreyer.

Det normale i dagens leiemarked er treårige kontrakter. I likhet med Forbrukerrådet og Leieboerforeningen, mener Heimstaden at Husleieloven bør revideres slik at langsiktige leiekontrakter blir standard. Nylig lanserte regjeringen en boligsosial handlingsplan, der behovet for langsiktige leiekontrakter omtales. Men så langt er ikke dette fulgt opp med konkrete lovendringer,

- Husleieloven må i større grad sikre leietagerne trygge og langsiktige boforhold. Derfor mener vi regjeringen bør innføre tidsubestemte leiekontrakter som standard. Mens politikerne fortsatt sier de vil vurdere tiltak, går vi foran og gjør noe med det, sier Dreyer.

Han er sikker på at økt bruk på av leiekontrakter uten sluttdato vil skape et mer forutsigbart og profesjonelt marked, noe som kommer både leietakerne og utleierne til gode.

Heimstaden er største eier og utleier i Norge med over 4500 leiligheter i Oslo og over 100.000 boliger i Skandinavia, Tyskland, Nederland og Tsjekkia. I de fleste av disse landene er tidsubestemte kontrakter standard. Erfaringene viser at kontrakter som legger til rette for langsiktighet også gir bedre botrygghet og bomiljø for leietakerne.

- Vi ser utelukkende positive effekter av at kundene våre kan bo så lenge de selv ønsker.  Midlertidighet og uforutsigbarhet i bosituasjonen skaper utrygghet, både for de som leier bolig, for utleierne og for samfunnet, sier Dreyer.

Leieboerforeningen positive

Leieboerforeningen mener Heimstaden tar et bra og riktig valg ved å gå over til tidsubestemte leieavtale. En av de store utfordringen for leieboere er utryggheten i leiekontrakter som skal fornyes med jevne mellomrom. Uten nærmere begrunnelse kan utleier velge å ikke fornye avtalen. Med tidsubestemte leiekontrakter får leieboerne det oppsigelsesvernet som lovgiverne hadde planlagt for. Nå må Heimstaden ha en reell og akseptert grunn for å ikke forlenge leieavtalen. I tillegg, og like viktig, er at husleiene nå blir justert på en mer varsom måte. En grunn til at mange utleiere benytter korttidsavtaler på tre år er at de kan kreve ny markedsleie når leieavtalen løper ut. Med tidsubestemte leieavtale må utleier kreve husleien justert med gjengs leie hvert tredje år. Gjengs leie ligger normalt 5-10% under markedsleie, og hindrer de voldsomme utslagene som vi ofte ser. Husleietvistutvalget kan også for en rimelig penge fastsette riktig leie om partene ikke blir enige..

- Vi er svært positive til at Heimstaden tar dette grepet. Som Norges desidert største private utleier er det viktig at selskapet går foran og viser vei. Vi har registrert over tid at Heimstad ønsker å framstå som er mer seriøs og profesjonell utleier, og dette er et viktig skritt på veien. Leieboerforeningen har vært kritiske til en del krumspring Heimstad/Fredensborg har hatt opp gjennom årene, men vi ser at det er en snuoperasjon på gang, sier Lars Aasen i Leieboerforeningen.