Går mot å oppheve kommunale boligstiftelser

Går mot å oppheve kommunale boligstiftelser

Leieboeforeningen fraråder i sitt høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet at det gis adgang til å oppheve boligstiftelser opprettet av kommunene.
Publisert:

Leieboerforeningen mener at forslaget fra Nærings- og fiskeridepartementet om å gi kommuner rett til å oppheve sine egne boligstiftelser gir redusert botrygghet til leieboere . Nærings- og fiskeridepartementet argumenterer for at en opphevelse av boligstiftelsene vil styrke kommunens mulighet drive et boligsosialt arbeidet samt å styrke kommunens selvbestemmelse.

Leieboerforeningen mener derimot at lovforslaget mer fremstår ønske om å innlemme de kommunale boligstiftelsene i kommunenes egen økonomi, og at forslaget har få eller ingen positive følger for leieboerne. Leieboernes rettigheter blir svekket, og leieboernes boligsituasjon og rettsvern er ikke i tilstrekkelig grad hensyntatt i lovforslaget.

Leieboerforeningen anbefaler at forslaget om adgang til oppheving av kommunale boligstiftelser ikke gjennomføres.

Les høringsuttalelsen vår her