Elleve gode grunner til å leie bolig

Elleve gode grunner til å leie bolig

Det er noen gode argumenter for å leie bolig, selv om det ikke nødvendigvis er rett for deg.
Publisert:

1. Du slipper risikoen for fall i boligprisen. Prisene har steget lenge. Samtidig trekker nå lave renter og økende arbeidsledighet boligprisene i hver sin retning. Hvordan det vil gå med boligmarkedet vet ingen, men utviklingen kan ikke fortsette.

2. Økonomisk fleksibilitet. Husleien er lavere enn hva som ville gått med til renter, vedlikehold og avdrag. Det gjør deg mer tilpasningsdyktig enn som eier, da boutgiftene enkelt kan reduseres hvis jobben ryker.

3. Penger frigjøres til andre investeringer. Du kan investere mer i deg selv eller andre ting med høyere forventet avkastning. Egen bolig er ikke nødvendigvis den gode investeringen alle skal ha det til.

4. Økt mobilitet. Du har frihet til å flytte uten at det koster deg flere prosent av boligens verdi.

5. Du har lite ansvar for vedlikehold. Ryker for eksempel varmtvannsberederen er det utleiers problem.

6. Mindre behov for stor bufferkonto. Du trenger ikke oppsparte midler øremerket reparasjoner, utbedringer og annet vedlikehold av boligen.

7. Forutsigbare boutgifter. Hvis renten på boliglån plutselig spretter til himmels, slik vi så under finanskrisen, så betyr det lite for deg.

8. Du kan bo sentralt til en overkommelig penge. Leieprisene i sentrum gir deg ofte mer penger til rådighet hver måned enn å kjøpe samme sted.

9. Du skal snart flytte. For å redusere sjansen for å måtte selge med tap bør du bo noen år. Å kjøpe for å selge innen kort tid er sannsynligvis dårlig butikk.

10. Du unngår eiendomsskatt. Ettersom stadig mer penger flyttes utenlands blir fast eiendom fort et attraktivt skatteobjekt.

11. Du pådrar deg ikke mange millioner i gjeld. Med lav forventet lønnsvekst blir det tyngre å nedbetale store boliglån i tiden som kommer.