Det nordiske boligmarkedet

Det nordiske boligmarkedet

De nordiske landene er, sett utenfra ganske like, men har valgt ulike løsninger i boligpolitikken og i organiseringen av boligmarkedene. I denne studien får vi presentert forskjeller og likheter i Norden.
Publisert:

I den korte og enkle studien fra Finland får vi en rask oversikt over de nordiske boligmarkedene og boligpolitikken. Teksten er på svensk. Blant temaene som belyses med tall og forklaringer finner vi:

Antall og type boliger, urbanisering, eie/leie, boligpolitikk/historie, sosiale boliger, boligpriser og –finansiering, boligskatt. Rapporten er et nyttig for alle som vil ha en rask innføring i forskjeller og likheter i den nordiske boligsektoren.

Last ned rapporten her:

EN ÖVERSIKT AV DEN NORDISKA BOSTADSMARKNADEN
Av Kirsi Noro og Markus Lahtinen
Helsingfors 2014