Politisk debatt om leiesektoren

Boligpolitisk debatt - hva skal vi snakke om?

Hjelp oss med å lage en god boligpolitisk debatt 26. mai!
Publisert:

I Norge blir vi fortalt at de aller fleste eier sin egen bolig, og at den norske boligpolitikken er en suksesshistorie. Vi kjenner oss ikke helt igjen i dette bildet. Nesten 1/4 av norske husholdninger leier faktisk sitt hjem. Som leieboer betaler man mer enn boligeiere, man bor dårligere og trangere, og man har kortsiktige leiekontrakter. Leieboere har dessuten liten rett til å medvirke til sitt boforhold, sammenlignet med boligeiere. Sist, men ikke minst, er det dypt urettferdig at leieboere går glipp av de store skattesubsidiene som boligeierne får. 

I år er det valgår, og denne gangen er det flere og flere av partiene på Stortinget som erkjenner at det er behov for å rydde opp i leiesektoren. I motsetning til tidligere, virker det nå som at flere ser at vi også må gi bedre kår for leieboerne, heller enn bare å legge til rette for at flest mulig skal bli boligeiere. Men veien fram mot rettferdighet for leieboerne er lang.

Leieboerforeningen har alltid kjempet for at det å leie skal være et fullgodt alternativ, og nå er det snart tid for vår årlige boligdebatt. Vi trenger din hjelp for å lage en god debatt. Er du opptatt av botrygghet for leieboere, tredje boligsektor, boligpriser, vanskeligstilte på boligmarkedet eller hva som helst annet knyttet til leiepolitikk, håper vi å høre fra deg. 

Skriv hva du ønsker at vi skal ta opp i debatten til bomiljo@lbf.no innen 1. mai, og så skal vi gjøre det vi kan for å stille våre folkevalgte til veggs.