Beboermedvirkning i undervisning

Beboermedvirkning i undervisning

Våren 2019 skal Leieboerforeningen og Vid undervise masterstudenter i beboermedvirkning. <br />Studiet har vi utviklet sammen, og Leieboerforeningen er med fordi vi ønsker å formidle kunnskap om viktigheten av medvirkning. Og selvfølgelig skal beboerne selv være med og undervise.
Publisert:

Tidligere i år inngikk Leieboerforeningen en samarbeidsavtale med VID, en diakonal høyskole som blant annet utdanner sosionomer og sykepleiere. Samarbeidet innebærer blant annet veiledning fra VID, og undervisning av studenter på bachelor- og masternivå fra Leieboerforeningen. 
Et av temaene som oppptar oss mest for tiden, er beboermedvirkning i bomiljøarbeidet. Derfor er vi stolte av å få være med å utvikle og delta i et så innovativt kurs som VID nå tilbyr studenter. Studiet er på 10 poeng, og starter i januar 2019.

Leieboerforeningen skal bidra med undervisning og veiledning i prosjektene som studentene skal delta i. Vi planlegger nå hvordan vi kan inkludere studentene i vårt eget bomiljøarbeid, og ikke minst hvordan studentene skal få samarbeide med den viktigste parten i dette arbeidet - beboerne. 
Hovedtemaene i studiet er

  • Ulike perspektiver på medvirkning, makt og partnerskap
  • Beboermedvirkning
  • Forholdet mellom tilknytning til boligmarkedet og muligheter for medvirkning
  • Innbyggerinvolvering, empowerment og lokalsamfunnsarbeid
  • Beboeres rettigheter til å medvirke og husleieloven
  • Brukerorganisasjoner, representasjon og rekruttering av medvirkere
  • Normalitet og ulike boformer
  • Ekskludering, byutvikling og territorielle stigma
  • Sårbare overganger mellom institusjon og egnet bolig
  • Mobilisering av bostedsløse og Housing First

Leieboerforeningen håper bomiljøarbeidere vil kaste seg rundt og søke på dette spennende studiet, som har søknadsfrist 20. desember.


Her kan du lese mer om studiet og søke