Video fra årsmøte i Leieboerforeningen 2021
Eksteriørbilde av kontorene til Leieboerforeningen

Årsmøte 2021 gjennomført

Årsmøte ble gjennomført 26. mai 2021 og det er nå mulig å se sendingen i opptak.
Publisert:

Årsmøte ble i år gjennomført digitalt som betød at sakene og avstemmingen skjedde via våre nettsider.

På grunn av at vi ikke kunne samles fysisk og få til en debatt var det ikke lagt opp til at noen store og tunge saker skulle behandles. Det var likevel mange saker da det ikke kunne gjennomføres årsmøte i fjor heller som følge av koronasituasjonen.

De viktigste sakene var styrets beretning og regnskap for 2019 og 2020. Styret fremmet også to mindre forslag til vedtektsendringer som ble vedtatt. Det ene innebærer at medlemmer som skylder kontingent for mer enn seks måneder slettes og den andre endringen gir styret fullmakt til å prøve ut nye midlertidige medlemskapsordninger.

Styreleder gjennom de siste seks årene, Sigmund Aunan, hadde varslet at han ønsket å fratre som leder. Årsmøte valgte tidligere nestleder Martin Gustavsen, til ny styreleder. Som nestleder ble Bettina Thorvik og Karoline Steen Nylander valg, begge tidligere styremedlemmer. Helt nye inn i styret kommer Hanne Beth Takvam Borge, Alf Jørgen Schnell,  Bettina Otto, Viktor Bugge og Mats Kvaløy Bjørbekk. Hele lista over tillitsvalgte finner du her.

Protokollen fra årsmøtet og alle saksdokumentene ligger på MineSider her.

Årsmøtesendingen (ca 30 min) kan du se her. Her møter du tidligere og ny styreleder, valgkomiteens leder og ansatte i foreningen.