Sjeldent lov å avtale seg bort fra husleieloven

Tillatte og forbudte avvik fra husleieloven

Husleieloven kan ikke fravikes til ugunst for den som leier. Det er likevel lov å fravike loven dersom det framgår klart av den enkelte bestemmelse at partene kan det.

Det er alltid lov å fravike husleieloven til fordel for leieboeren, selv om det ikke står i paragrafen at det er avtalefrihet.

Finner du ikke det du leter etter?