Holde tilbake husleie

Redusert leie

Leieboeren plikter ikke å betale full leie når han ikke får det han har krav på etter avtalen.

Hvis husrommet blir forsinket overlevert, skal ikke leieboeren betale leie for tiden før han får overta husrommet. Gjelder forsinkelsen en del av husrommet, for eksempel et rom, kan leieboeren kreve et leieavslag som tilsvarer forholdet mellom leieverdien av husrommet og den forsinkede delen.

Leieboeren har en tilsvarende rett til å kreve avslag i leien for hele den tiden husrommet lider av en mangel, det vil si frem til utleieren har rettet ferdig. Prisavslaget skal settes til differansen mellom husrommets leieverdi i mangelfull og i kontraktsmessig stand. Partene kan bli enige om prisavslagets størrelse. Om man ikke blir enige om prisavslagets størrelse må leieboeren godtgjøre hvilket fall i leieverdien forsinkelsen eller mangelen utgjør. Det kan han gjøre ved å få mangelen taksert.

Tilbakeholdelse av leie
Leieboeren har rett til å holde tilbake så mye av leien at det sikrer de krav han har mot utleieren som følge av mangel eller forsinkelse. Viser det seg at leieboeren har tatt feil, kan utleieren holde ham ansvarlig for betalingsmislighold.

Deponerer leieboeren beløpet etter Husleieloven § 3-8, unngår han risikoen for at utleier sier opp eller hever avtalen på grunnlag av tilbakeholdelsen. Leieboeren har imidlertid risikoen for at det beløpet som holdes tilbake er rettmessig. Det lønner seg derfor å utøve forsiktighet når man holder tilbake leien.

Finner du ikke det du leter etter?