Protest mot oppsigelse

Protest mot oppsigelse

Vil leieboeren protestere mot oppsigelsen, må han sende skriftlig protest til utleieren innen 1 måned etter at han mottok den. Oppsigelsen faller deretter bort dersom utleieren ikke reiser søksmål mot leieboeren innen 3 måneder etter at leieboerens protestfrist løp ut.

Finner du ikke det du leter etter?