Leiekontrakt og håndbok

Publisert:

Leieboerforeningen har opp gjennom årene solgt mange tusen leiekontrakter. Håndbok i husleierett, ofte kalt leieboerbibelen, er også populær, og er en gjennomgang av alle de viktigste forholdene man bør kjenne til i et leieforhold. Trenger du disse og andre nyttige dokumenter til leieforholdet, men ikke personlig juridisk rådgivning, får du tilgang til disse gjennom vårt nye digitale abonnementstilbud.

Abonnementet varer i en måned, og du kan du lese alle artikler, laste ned leiekontrakt, håndbok, utflyttingsprotokoll og andre standarddokumenter samt mye annet. Abonnement koster kr 100,-, og er en trygg og sikker investering for deg som er i leiemarkedet. Trenger du personlig veiledning fra vår juridiske stab, må du velge å bli medlem.