Employees

Leieboerforeningen Employees

Lars Aasen
Lars Aasen
Daglig leder/ CEO
Mathilde Matzow Formo
Mathilde Matzow Formo
Medlemsansvarlig / Customer relations
Tom O. Risa
Tom O. Risa
Ansvarlig advokat / Chief Attorney
Yngve Gran Andersen
Yngve Gran Andersen
Advokat / Attorney
Anne-Rita Andal
Anne-Rita Andal
Avd.leder bomiljø / Department head for housing welfare
Mari Løken
Mari Løken
Prosjektmedarbeider Bomiljøavdelingen / Project Team Member for Housing welfare
Rita Paramalingam
Rita Paramalingam
Juridisk konsulent / Legal Consultant
Andreas Tallhaug Fjermo
Andreas Tallhaug Fjermo
Juridisk konsulent / Legal Consultant
Oddvin Forbord
Oddvin Forbord
Frivillig bomiljø / Volunteer housing welfare
Siri Sandbu
Siri Sandbu
Frivillig bomiljø / Volunteer housing welfare