Årsmøte 2020

Styret i Leieboerforeningen har vedtatt at årsmøte i Leieboerforeningen utsettes til 2021. 

Det er den alvorlige koronaepidemien som har medført at styret valgte å ikke gjennomføre årsmøte, som er foreningens høyeste organ. Årsmøte behandler styrets beretning og regnskap, velger tillitsvalgte og fatter ellers beslutninger av betydning for organisasjonen.

Styrets beretning for 2019 og årsregnskap er ferdig og revidert og kan lastes ned.