Viktige meldinger:

05.01.21: Leieboerforeningen vil i månedsskiftet januar/februar lansere nye nettsider. Mer informasjon følger snart.
12.08.20: Grunnet korona er de fleste ansatte i hjemmekontor. Inntil videre tar vi heller ikke imot besøk i våre kontorlokaler uten avtale.  
11.08.20: Med bakgrunn i koronasituasjonen har styret i Leieboerforeningen vedtatt å ikke gjennomføre årsmøtet 2020Les  mer 

Nyttig juss

Leieboers betalingsplikt

Leieboers betalingsplikt

Det er bare adgang til å avtale at leieboeren skal betale husleie, tillegg for brensel eller elektri...

Rettigheter ved manglende brannsikring

Rettigheter ved manglende brannsikring

Utleier plikter å sørge for at den utleide bolig fyller kravene til brannsikkerhet, i hovedsak ved a...

Reglene om husleieøkning

Reglene om husleieøkning

Husleieloven har klare og formaliserte regler om hvordan husleien kan økes. Loven gir adgang til jus...


Ulovlige leieavtaler - du kan ta siste stikk!

Har du skrevet under på en leiekontrakt med urimelige og dårlige vilkår? Kanskje kan du likevel ta siste stikk...


Verdt å vite om leiekontrakten

Som hovedregel bør man sørge for å ha en skriftlig leieavtale som er underskrevet av utleier og leietaker. Det...


Er husleieøkningen i tråd med loven?

Ved nyttår og etter sommerferien foretar mange utleiere en økning av husleien, men ikke alle har oversikt over...


Viktig materiell: Leiekontrakt og håndbok

 • Leiekontrakt

  Leiekontrakt

  Vår leiekontrakt følger husleielovens bestemmelser og har vært på markedet i over 20 år. Benyttes i tusenvis av leieforhold over hele landet.

  Gratis for medlemmer

  Kjøp online (35 kroner)
 • Håndbok

  Håndbok

  Håndbok i rettigheter og plikter for leieboere gir en rask og enkel innføring i de viktigste bestemmelsene i husleieloven. Husleieloven medfølger.

  Gratis for medlemmer

  Kjøp online (50 kroner)
 • Leiekontrakt & håndbok

  Leiekontrakt & håndbok

  Leiekontrakt & håndbok i rettigheter og plikter - en uunnværlig pakke for alle som skal leie eller leie ut. Forhindrer unødvendige konflikter og tvister.

  Gratis for medlemmer

  Kjøp online (75 kroner)