Tips til deg på boligjakt

Tips til deg på boligjakt

Det kan være vanskelig å få tak i en leiebolig i de større byene, og særlig rundt studiestart koker det i leiemarkedet. Du bør generelt beregne god tid for å finne et sted å leie, begynn gjerne med en gang du får svar på hvor du skal studere. Det er ofte ekstra press på sentrumsnære områder, utforsk derfor også gjerne de litt mindre sentrale strøkene.
Publisert:

Det er viktig å kontakte utleier så fort du kan etter at du har funnet en leilighet du ønsker å leie. Presset er stort, og det er mange som følger med på annonsene som legges ut. Det er derfor viktig å komme i kontakt med utleier så fort som mulig, for å få plass på visning dersom de begrenser dette, og generelt for å få utleiers oppmerksomhet. Hvis du ringer som nummer femtiåtte er det mindre sannsynlig at han husker deg på visningen, enn om du ringer som nummer fire.

Studentsamskipnaden
Skal du studere i Oslo bør du sjekke med studentsamskipnaden. SiO tilbyr studentboliger rundt om i byen, og også ulike former for samarbeid med private utleiere. Du kan få mye verdifull bistand i boligjakten av samskipnaden. Det er likevel mye press på disse leilighetene, da de ofte er rimeligere enn det private markedet, kombinert med at etterspørselen er mange ganger høyere enn tilbudet. Det er likevel et godt utgangspunkt. Her har man også muligheten til å stå på venteliste, skulle noe bli ledig underveis.

Internett
På internett  finnes den beste oversikten over ledige utleieboliger, og dagens webteknologi gjør det enkelt å søke etter akkurat den boligen du er på jakt etter. Det finnes en rekke webportaler som annonserer leieboliger. Finn.no er den mest omfattende nettportalen. Rubrikk.no har fått til det kunststykke at har klart å samle alle eiendomsannonser inklusive utleie utlyst på nett.

Blant de øvrige webportalen varierer kvaliteten og seriøsiteten en del, se liste over de mest kjente på www.boligjegeren.no. Noen er gratis - andre steder koster det penger. Noen har stort utvalg - andre har nesten ingen. Noen oppdateres mange ganger om dagen - andre er måneder gamle. Med andre ord - vær kritisk til hva du ser.Du kan med fordel også vurdere å legge inn en annonse for Søker leiebolig. Ulempen er at du kan bli kontaktet av mange, og ikke alle behøver være utleiere.

Sosiale medier
Facebook, Twitter  og LinkedIn er alle steder som egner seg for meldinger om at man er på boligjakt. Og det er helt gratis. Blogger du, er det også et naturlig tema å ta opp. Skriv gjerne noen ord om hvordan det er å være boligsøker. Enkelte forum kan også være egnet for å ta opp til debatt hvordan man skal få tak over hodet. Kontakter er her som ellers i livet viktig, så sosiale medier er en flott måte å få vite om de leilighetene som kanskje aldri blir lagt ut på fellessider som finn.no.

Lokalavisa
I Oslo er Aftenposten Aften  papiravisen som fremdeles har  noen utleieannonser. Erfarne boligjegerne i Oslo vet at det er her godbitene finnes - ofte med husleier mye lavere enn det du finner på de store nettportalene. En forklaring er at de som annonserer i avisen  ikke er så oppdatert på nye tekniske muligheter (les internett) og dermed heller ikke så oppdatert på hva som er markedsleie. Sørg for å være blant de første som leser avisen og ring så raskt du kan og senest samme dag som annonsen står. Hvis du ikke er for sent ute blir du kanskje invitert på visning. Du må ikke godta en leieavtale på en hybel/leilighet uten å vite hvordan det ser ut. Bor du et annet sted i landet, bør du få noen andre til å ta en tur.

Egenannonse
Du kan med fordel vurdere sette inn en annonse i lokalavisen selv. Du bør angi type bolig, hva du gjør (student, fast arbeid o.l.) og eventuelt hvor du vil bo. Mange opplyser også hvor mye de kan betale, det kan være både positivt og negativt. Noen sverger til at man oppnår økt oppmerksomhet ved å ikke benytte den avisa hvor alle de andre utleieannonsene står. Det finnes også noen nettsider hvor man kan legge ut slike annonser om ”leiebolig ønskes”.

Plakater
Tydelige plakater som markedsfører deg som en skikkelig leieboer kan henges opp på telefonstolper, leskur, oppslagstavler, butikker og andre steder hvor folk ferdes. Metoden er ikke helt moderne, men velbrukt, billig og kan være gangbar. Har du ikke tilgang på kopimaskin, får du mangfoldiggjort plakatene i kopiforretninger, på bibliotek, universiteter, posthus og hos Leieboerforeningen. Husk å føre opp hvor du kan kontaktes på små slipper som kan rives av plakaten, og sørg for å være tilgjengelig på de oppgitte tidspunkter.

Ut av pressområdene
I Oslo kan det også være en ide å søke etter et sted i en av nabokommunen. I nabokommunene kan det være flere ledige boliger, og som regel er leiene lavere. Sjekk ut reisetiden og hva månedskort koster (ofte studentrabatt). Man trenger ikke alltid forlate kommunen heller. I de mindre sentrumsnære bydelene, og gjerne mot øst og nord, er leieprisene lavere enn i sentrum. Det er her som ellers varierende kvalitet, men ikke nødvendigvis dårligere enn ellers i byen. Ha et åpent sinn, men vær kritisk på visning både her og ellers i byen.

Nettverk
Den måten de fleste skaffer seg bolig på er gjennom venner og bekjente. Slik får man  ofte de billigste leilighetene. Vil du dele bolig med flere, er det hundrevis av bofellesskap i Oslo. Hvis du ikke har et stort nettverk, så gjelder det å varsle i alle mulige sammenhenger, på bussholdeplassen, i kiosken på hjørnet, på utesteder og på super’n. Det er ingenting å tape.

Boligbyggelag
I Oslo er det to store boligbyggelag og begge har utleieboliger. OBOS hadde rundt 900 boliger til utleie, men solgte 600 til Oslo kommune våren 2014 og er på vei ut av leiemarkedet. USBL har rundt 400. Boligene ligger tilgjengelig på nettsidene, men vær klar over at de bare leies ut til medlemmer i boligbyggelaget. Medlemskap i boligbyggelag kan være en fornuftig investering også med tanke på evt senere boligkjøp.

Profesjonelle utleiere
Ring eller skriv til de store utleiefirmaene. Du finner kontaktadressen på www.gulesider.no og www.1881.no (søkeord: boligutleie). Fortell hvem du er og hva du trenger. Spør om de operer med ventelister og skriv deg opp om mulig. Mange utleiefirmaer har egne nettsider hvor du finner søknadsskjema og oversikt over ledige boliger. Og de vil ofte kunne gi opplysninger om andre tilsvarende leieobjekter i området du er interessert i, som er på vei ut på markedet.

Eiendomsmeglere
Vil du bruke profesjonelle medhjelpere i boligjakten kan du benytte deg av eiendomsmeglere, fortrinnsvis de tilknyttet Norges Eiendomsmeglerforbund. Noen meglere har spesialisert seg på utleie, og dette gir en viss sikkerhet for at alt er i orden. Fordelen med meglere er også at de har en portefølje med utleieboliger som du kan vurdere. Ulempen er at det til syvende sist er du som leieboer som skal betale for megleren gjennom en noe høyere leie.Utleiemegleren.no satser bare på utleie og er representert i de de tre største byene og noen andre områder.

Når alt går galt
Når semesteret er i gang har de aller fleste funnet seg tak over hodet. Dette er likevel ikke situasjonen for alle. Universitetet har tidligere ordnet med nødløsninger for boligløse, ved å tilby overnatting i peisestuer og lignende. Dette er likevel bare en nødløsning, og ingen permanent ordning, så man må fortsette jakten. Er problemet fortsatt tilstede bør man åpne sinnet mer, har du vurdert kollektiv for en periode? Hva med å bo enda lengre ute av byen? Det meste er bedre enn å være husløs.