Bilde av en datamaskn hvor det gjennomføres et digitalt møte
Fordelen med det digitale årsmøtet er at du kan delta når det passer deg.

Årsmøtet er åpnet og nå kan du stemme

Grunnet koronasituasjonen må årsmøtet gjennomføres på en ny og annerledes måte. Alle medlemmer i Leieboerforeningen kan fra 13. april og frem til 11. mai logge inn på våre hjemmesider og stemme på sakene som er til behandling. Resultatene fra avstemmingen legges fram på et årsmøtearrangement den 26. mai og som avsluttes med en boligpolitisk debatt.
Publisert:

Leieboerforeningen er en demokratisk medlemsforeningen. Det betyr at årsmøtet er foreningens høyeste organ og alle betalende medlemmer har rett til å delta på årsmøtet. Det er årsmøtet som godkjenner styrets beretning og regnskap, fastsetter kontingent, bestemmer styrehonorar, fremmer forslag til behandling og velger tillitsvalgte.

Nå er det umulig og ulovlig å møtes fysisk, og vi kan ikke stole på at det ser annerledes ut om noen uker. Det betyr at årsmøter og  generalforsamlinger over hele landet må gjennomføres på nye måter. Det er åpnet for digitale møter der det før var lovbestemte krav til fysisk oppmøte. Det gjelder for eksempel i borettslag, boligsameier og aksjeselskap.

Den vanligste måten å gjennomføre et digitalt årsmøte på, er å legge ut sakene som årsmøte skal ta stilling over en periode og med mulighet til å stemme digitalt. Leieboerforeningen har ikke ressursertil å planlegge og gjennomføre et årsmøte med potensielt flere tusen deltakere som skal stemme på direkten.

Leieboerforeningen har valgt å la medlemmene få stemme over en periode på tre uker.  Siden foreningen ikke gjennomførte årsmøte i fjor heller, skal medlemmene ta stilling til noen saker som strekker seg over en periode på to år. Medlemmer som ikke ønsker eller ikke kan delta i en digital stemmeprosess, får tilbud om å gjøre dette pr brevpost.

Vi regner med at mange medlemmer synes det er greit å gjennomføre årsmøtet på denne måten. Nå er ikke årsmøtet lenger låst til en spesiell dag, på et spesiell tidspunkt, i et spesielt lokale i Oslo. Det gir langt flere medlemmer mulighet til å delta.

Den 26 mai lager vi en videosending hvor vi går gjennom sakene og presenterer resultatene fra avstemmingen. Etter den formelle delen av årsmøte kjører vi politisk debatt. Det har vært mye diskusjon om boligpolitikk det siste året, og med et kommende stortingsvalg tror vi ikke det blir vanskelig å få opp temperaturen. Vi har allerede bedt medlemmene komme med forslag til temaer de ønsker svar på fra politikerne våre.

Delta på årsmøte - gi din stemme nå