Tall og fakta om leiepriser

Det finnes ingen leiepriskalkulatorer eller gode oversikter som du kan benytte til å regne ut hva markedsleien er på en gitt leiebolig på en gitt adresse med en gitt standard. I stedet må du som boligforbruker danne deg et bilde av hva som er riktig pris ved å vurdere ulike kilder.
  • Tall og fakta om leiepriser
    Det kan være krevende å finne ut hva som er riktig leiepris. Her er noen tips.

Det er krevende å finne ut hva som er riktig leiepris. Ved å gå på visninger og snakke med andre leieboere kan du danne deg et inntrykk av hva det generelle leienivået er. Med tilgang til Internett kan du også sjekke ut noen av de mange leieannonsene som finnes på ulike leieportaler. Den største og viktigste er Finn.no, men også Hybel.no begynner å få en viss størrelse. En del eiendomsmeklere spesialiserer seg på utleie, blant annet Utleiemegleren og Leie-bolig.

Generelt gjelder at jo lenger unna «sentrum» leieboligen befinner seg – jo lavere husleie. Hovedregelen er også at husleien pr kvadratmeter synker med størrelsen på boligen. Jo større bolig – jo lavere kvadratmeterleiepris. Generelt er det også rimeligere å leie en enhet i annens privatbolig (kjellerleilighet/del av tomannsbolig) sammenliknet med selvstendige utleieenheter. Boligens standard er normalt et viktig element i leieprisvruderinggen, men er befinner du deg et sted med overskudd på leieboliger, betyr ikke standard så mye i leieprisfastsettingen.  

Prisstatistikk
Statistisk Sentralbyrå utgir en nasjonal leieprisundersøkelse kalt Leiemarkedsundersøkelsen. Undersøkelsen viser gjennomsnittshusleie på bydelsnivå i Oslo, Bergen og Trondheim og ellers for ulike kommuner basert på folketall. Leieprisene registereres en gang i året. Prisoversikten har begrenset nytte for å finne ut hva som er markedspris da den ikke skiller mellom nye og eldre leiekontrakter. Ifølge SSB kan man heller ikke sammenlikne prisene fra ett år til et annet.  

BoligBygg
Bor du i Oslo har du en viktig priskalkulator på Boligbyggs hjemmesider. Boligbygg har ansvaret for de kommunale boligere i Oslo, men samler inne huseleiedata for alle hele markedet. Oversikten ble tidligere oppdatert hvert kvartal, men nå kommer oppdateringene mye sjeldnere. Vær oppmerksom på at byen deles inn i fem geografiske prissoner og at det kan være store variasjoner i leienivået innenfor hver sone. Prisene er også gjennomsnittsleier som betyr at standard, nærområde, nærhet til kollektivtransport og andre særlige forhold kan trekke opp/ned.

Andre
Eiendom Norge har overtatt retten til å publisere leiepristallene fra FINN.no sin database. Så langt har ikke Eiendom Norge valgt å dokumentere leiepriser utover noen få makrotall som ligger i den månedlige boligprisstatistikken. Eiendom Norge har i møte med Leieboerforeningen høsten 2016 uttalt at de jobber med en ny løsning for å publiserer leiepristall for de største byene i løpet av ikke så lang tid.

Utleiemegleren publiserer også prisstatistikk. Husleiene som Utleiemegleren publiserer ligger vanligvis høyeste av alle prisoversiktene. Utleiemegleren har også en enkel, veiledende leiepriskalkulator basert på antall rom og postnummer (beliggenhet) på sine hjemmesider. Generelt er datagrunnlaget til Utleiemegleren for spinkelt til at det kan brukes til å fastsette markedsleie. Men som en stor privat aktør er det rimelig å anta at dette selskapet raskt fanger opp trender som det tar lengere tid før registreres hos andre. Men med et lite datagrunnlag kan tallene også fort svinge mer enn det som er tilfelle i markedet. 

Les mer om:


 
Litt mer om de ulike boligtypene

Hybel
Hybel er ett rom i en annens leilighet eller hus. Vanligvis deler man bad og kjøkken med utleier. Prisen er avhengig av standard, beliggenhet og om utleier ønsker å tjene penger eller ikke. Størrelsen varierer fra ca. 10-20 kvadratmeter.  Hybelhus Det finnes også hybelhus hvor du har din egen hybel (ett rom), men deler kjøkken og bad med de andre hybelboerne. Noen steder har man eget kjøkken, bad eller begge deler. På hybelhus kan det lettere oppstå bråk og uroligheter, fordi mange ungdommer bor sammen, og bor hjemmefra kanskje for første gang. Størrelse og pris er omtrent som en hybel hos private.

1-roms
Mange unge bor i 1-roms leilighet. Ett rom vil si at man har et rom som fungerer både som soverom og oppholdsrom. I tillegg har man bad, kjøkken og gang. En slik leilighet kan være fra ca. 25 -35 kvadratmeter.

Større leilighet
Er man et par eller noen venner som ønsker å bo sammen, er det en fordel med en større leilighet. I avisene står det vanligvis 2-roms, 3-roms o.l. Dette angir hvor mange rom leiligheten har i tillegg til kjøkken, bad og gang. En 2-roms har en stue og ett soverom, en 3-roms har vanligvis en stue og to soverom. 

Bofellesskap 
Bofellesskap er populært blant ungdom, spesielt studenter. Da går to eller flere sammen om å dele en leilighet. En bør ha hvert sitt soverom og helst et felles oppholdsrom/stue. I bofellesskap får en ofte god plass for samme pris som en hybel, men må være innstilt på å tåle andres brødsmuler!

Studentbolig 
Er du student bør du sjekke om studentsamskipnadene har studentboliger. Kvaliteten på disse varierer mye - fra små hybelhus til større familieboliger. Er du først kommet inn er i en studentbolig er det ikke umulig å få noe bedre senere, og studentboliger er som hovedregel billigere enn tilsvarende private. SiOs leiepriser varierer fra 2700 (umøblert hybel) til 14.000 (4 roms ). Depositum er som oftest  1 - 2 mnd leie. Prisoversikten for 2014 finner du 
her. Du søker etter studentbolig pa studentsamskipnadens hjemmsider - SIOs søkesider er her

Ofte har samskipnadene også god kontakt med private utleiere, så som student kan studentsamskipnaden være en god medhjelper.

Appartements 
Er blitt mer vanlig de siste årene. Dette er ofte relativt små leiligheter som leies ut på korttidskontrakter og i sin form er mer lik et hotell/pensjonat, med unntak av at de ofte har kokemuligheter og en resepsjon. Prisen er høyere enn for tilsvarende leiebolig, men lavere enn hotell/pensjonat. Typiske brukere er firmaer som leier inn for vikarer for en relativt begrenset periode. Husleielovens bestemmelser kommer ikke til anvendelse i slike leieforhold.