Forbud mot diskriminering

Diskriminering er det samme som usaklig forskjellsbehandling. Ved utleie er det forbudt med usaklig forskjellsbehandling av en leier på grunn av etnisitet, nasjonale opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, homofile orientering, kjønn, religion eller livssyn.
  • Forbud mot diskriminering
    Husleieloven sier: Ved utleie av husrom kan det ikke tas hensyn til kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn eller nedsatt funksjonsevne.

I husleieloven står det blant annet følgende: "Ved utleie av husrom kan det ikke tas hensyn til kjønn, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Slike omstendigheter kan ikke regnes som saklig grunn til å nekte opptak i husstand, framleie, personskifte eller tillegges vekt ved opphør av leieforholdet. Ved diskriminering gjelder likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering"

Eksempler på diskriminering
En gutt med et navn som ikke høres typisk norsk ut, ringer på en boligannonse. Han rekker så vidt å presentere seg før han får beskjed om at boligen allerede er leid ut. En halvtime senere ringer han igjen. Denne gangen presenterer han seg som “Hansen” – utleier ønsker ham velkommen på visning samme dag.

Ei jente er på visning og får tilbud om å leie boligen sammen med kjæresten sin. Jenta nevner at kjæresten hennes også er jente. Da er boligen plutselig leid ut til noen andre.

Andre eksempler er boligannonser som krever at leier må være norsk statsborger eller av et bestemt kjønn.

Leier du ut et enkeltrom i boligen du selv bor i?
Man står friere i valg av leier hvis man skal leie ut et enkeltrom i boligen man selv bor i og leieboeren har rett til å benytte rom i boligen din, for eksempel at  dere deler kjøkken, bad eller wc. Her kan du velge en leier som du tror du vil passe godt sammen med. Du kan for eksempel velge om du ønsker å leie ut rommet til en gutt eller ei jente. Men i alle andre tilfeller av utleie, er det ulovlig å prioritere enten gutter eller jenter som leiere.

Med et enkeltrom menes utleie av ett eneste rom. Det vil si at leier ikke kan ha f.eks. eget kjøkken i tillegg til rommet han leier.

Likestillings- og diskrimineringsombudet
Man kan henvende seg til Likestillings- og diskrimineringsombudet for å få mer informasjon og evt en vurdering av om man har blitt utsatt for ulovlig diskriminering. Det er gratis å få råd og veiledning, og å få saken sin behandlet av ombudet.