Ansvar for brannsikring i leieboliger

Det er større sjanse for å oppleve brann enn å vinne en million kroner i Lotto. Brannsikringsutstyret er både utleier og leieboers ansvar. Vi har sett på hvem som har ansvaret for hva.
  • Ansvar for brannsikring i leieboliger
    Brannsikring er et felles ansvar!

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn krever at enhver boenhet skal være utstyrt med minst en godkjent røykvarsler som høres godt på alle soverom når dørene er lukket, og manuelt slukkeutstyr som kan benyttes i hele boenheten.

Utleiers ansvar
Utleier har ansvaret for at boligen har tilfredsstillende antall godkjente røykvarslere, slik at dette høres godt på alle soverom. I tillegg skal det være manuelt slukkeutsyr som skal kunne brukes i hele boenheten. Utbytting på grunn av elde, og kontroll eller service der det trengs fagfolk er også utleiers ansvar. Utleier har videre ansvaret for at lokalene er godkjent til bolig og at rømningsforholdene er i orden.

Leieboers ansvar 
Leieboer har ansvaret for det daglige ettersynet og vedlikeholdet av røykvarslere og brannslukningsutstyr. Dette innebærer å snu på brannslukningsapparatet med jevne mellomrom, og å bytte batterier i røykvarslere. I tillegg er det leieboers ansvar å melde feil på utstyr uten avbrudd til utleier.
Men hva når verken utleier eller leieboer vet hva man skal gjøre og hva man skal se etter?

Enkel brosjyre og infofilm på mange språk finner du hos Norsk brannvernforening her

Røykvarslere
Røykvarslere bør byttes etter 10 år. De fleste røykvarslere har en produksjonsdato som er påført på baksiden.

Bakgrunnen for at de må skiftes er:

  • Nedsmussing fører til flere feilalarmer (hypersensitiv), noe som igjen fører til at man tar ut batteriet og setter røykvarsleren ut av funksjon.
  • Jo eldre elektronikken er, jo større er sjansen for at røykvarsleren feiler.

De fleste eldre røykvarslere er ioniske, og disse detekterer ulmebranner dårlig. Kjøp gjerne en optisk røykvarsler i tillegg. Optiske røykvarslere er også mer tolerante overfor feilalarmer fra vanndamp og stekeos.
Hvis varsleren mangler DSB / DBE godkjenningsnummer er den så gammel at den bør byttes ut, eller så er den ikke godkjent.
 
Et minimum bør være en varsler i hver etasje. En tommelfingerregel er en varsler pr 40 m2. Røykvarslerens primære oppgave er å vekke deg, og det vil i praksis si at montasje må skje umiddelbart utenfor eller inne på soverommet. Monter også varslere i ganger og trapperom (rømningsveier), og nær steder med potensielle brannkilder som TV, vaskemaskin, komfyr, ildsfarlige væsker o.l.

Manuelt slukkeutstyr 
Godkjent slukkeutstyr for bolig er enten husbrannslange eller brannslukningsapparat, enten 6 kilo ABC pulver eller 9 liter skum. Mest utbredt er ABC (ABE) pulverslukkere. Dessverre står det mye gammelt utstyr som aldri har vært kontrollert eller  godkjent rundt i boliger.

Brannslukker 
En brannslukker, uansett type, skal i bolig ha ettersyn av fagfolk hvert 5 år. Norsk standard NS 3910 ivaretar hva som bør utføres. Har slukkeren vært på kontroll eller service, vil dette fremkomme av en etikett på siden av slukkeren, der dato og firmanavn skal være påført.

Man kan relativt enkelt fastslå alderen på slukkeren ved hjelp av følgende punkter:

  • Hvis slukkeren har DBE godkjennings nummer, er den produsert før 1997. Dette nummeret starter med 230.
  • Hvis slukkeren har effektklassifisering etter gammel standard, det vil si klasse 1, 2 eller 3, er den produsert før 1997.
  • Alle slukkere skal ha gravert eller preget inn måned/ år for produksjon av beholderen og dette er den sikreste måten å fastslå alderen til en brannslukker på. Dette er som regel plassert på kanten oppe eller nede på beholderen.
  • Noen slukkere har også produksjonsdato stemplet på en etikett på siden. Finner man ut at slukkeutstyret ikke er kontrollert hvert 5 år, må man gjøre utleier oppmerksom på dette og be om at dette blir utbedret snarest!

Er du usikker bør du oppsøke fagfolk som kan fastslå hva som skal gjøres.

Ettersom en brann på dagtid da vi er våkne sjelden får fatal utgang, kan det være lurt å oppbevare slukkeren inne på soverommet. De branner som tar liv oppstår som regel om natten. Bor du over flere plan,  anbefales det å ha slukkeutstyr tilgjengelig i alle etasjene.

Husbrannslange
Husbrannslangen er enkel i bruk for personer i alle aldre, og fungerer egentlig som en hvilken som helst hageslange. Så lenge det er vann i røret, virker husbrannslangen. Og vann har vi nok av.
Husbrannslangen er som regel plassert under benken på kjøkkenet eller på bad / vaskerom. Gode husbrannslanger kan vare i mange år, men krever tilsyn.

Dessverre er det ikke samme krav og standard til vedlikehold som til brannslukkere, så derfor er beboerens egenkontroll viktig for å avdekke feil og mangler.

Rømningsveier 
Det er ingen enkle fasitsvar på dette, da dette henger sammen med blant annet Plan- og bygningsloven, og når bygget er oppført. I tillegg har det vært forskjellig praksis opp gjennom årene. Generelt kan man si at enhver bolig skal ha tilgang til 2 rømningsveier, der det ene kan være vinduet. Tidligere godtok man brannvesenets stigemateriell som en nødutgang inntil 12 meters høyde. Det kan også ha blitt installert brannalarmanlegg, branndører, sprinkleranlegg eller andre byggtekniske installasjoner for å kompensere for manglende rømningsvei.Et branntau kan også være en rimelig og god løsning.

Er du i tvil om ting er i orden hos deg, ta kontakt med forebyggende avdeling hos ditt lokale brannvesen.

Si fra om mangler 
Mange leieboere kvier seg for å si ifra om kritikkverdige forhold og ønsker ikke å ”plage utleier” unødvendig. Om en lyspære er gått eller om det drypper i kranen får så være.

Dersom du mener at utleier ikke tar dine brannsikkerhetsbekymringer alvorlig, kan du i særlige situasjoner ta affære på egen hånd, kjøpe inn du trenger å trekke fra på husleien. MEN det anbefales ikke å gjøre dette uten at du har rådført deg med sakkyndige først. Kontakt Leieboerforeningen.

 

Les også