Oppussing som leiebetaling

I noen tilfeller avtales det at leier skal pusse opp leiligheten som en del av betalingen. Er det lovlig og er det lurt? Her, som på mange andre felter, er det viktig å sette opp en skriftlig og presis avtale.
  • Oppussing som leiebetaling

Den typiske konflikten oppstår når det er avtalt at leier skal pusse opp hele eller deler av leiligheten mot å slippe og betale husleie i en eller flere måneder. Det hender også at det avtales at leieren «frivillig» skal pusse opp, uten at det foreligger noen avtale om kompensasjon, det kan eventuelt være underliggende eller uttalt at «hvis du pusser opp så setter vi leien til kr 7.000,- per måned i stedet for kr 8.000,-.»

Fallgruver 
Slike avtaler er det viktig å tenke nøye gjennom, da det er flere fallgruver. For det første kan det i ettertid bli uenighet om verdien på det arbeid som er gjort og/eller om leier har gjort en god nok jobb. Hvor mye skal gjøres og hvilke krav til standard på oppussingsarbeidet er man egentlig enige om? Kan utleier for eksempel kreve å få fagkyndige til å rette opp feil og mangler? Hva skjer hvis leien underforstått er satt lavere på grunn av leiers innsats og hvis leier så ønsker å flytte eller blir oppsagt kort tid etter oppussingen og innflyttingen?

Viktig
I en avtale om oppussing må det foretas en skriftlig og detaljert beskrivelse av hva slags arbeid som skal utføres, gjerne med et overslag over hvilken verdi man mener det utførte arbeidet har. Hvis arbeidet er omfattende er det også lurt å avtale om leier skal få noen form for kompensasjon hvis hun flytter innen så og så lang tid. Når bare alle forhold er tilstrekkelig klare, kan en avtale om oppussing mot redusert leie være en glimrende løsning for begge parter.