Gebyr for depositumskonto

Hvem skal betale gebyret til banken for opprettelse av depositumskonto som raskt koster noen hundrelapper? Utleier vil ofte at leieboer skal betale dette, og leieboer ønsker kanskje ikke å være vrang allerede før leieforholdet i kommet skikkelig i gang.
  • Gebyr for depositumskonto
    Utleier skal betale gebyret for opprettelse av depositumskonto.

Husleieloven kapittel 3 sier hvilke ytelser som kan kreves dekket av leieboer. Det er husleie, betaling for elektrisitet og brensel, depositum og garanti. I det omfattende oppslagsverket "Kobbes kommentarer til husleieloven" at det heller ikke er adgang til å belaste leieren med omkostninger i forbindelse med opprettelsen av leiekontrakt, depositumskonto og garantierklæring.

Har leieboeren betalt for opprettelse av depositumskonto kan han alltid kreve beløpet tilbakebetalt eller erstattet av utleieren. Hvis utleier nekter, vil leieboeren stå sterkt om beløpet blir trukket fra på husleie. Men leieboeren må gi utleier skriftlig beskjed om hva som er grunnen.