Kollektiv/bofellesskap

Kollektiv er blitt en mer og mer vanlig boform i de fleste byer. Grovt sett betyr det bare at flere mennesker bor sammen uten å være samboere eller familie. Leieobjektet kan være et hus eller en leilighet, det siste er nok det vanligste. Det kan være ett eller flere kjøkken og bad, og det kan bo alt fra to personer og oppover der.
  • Kollektiv/bofellesskap

Det er tre måter å organisere et kollektiv overfor utleier på, og den ene, type 1, er nok litt mer utbredt enn den andre.

1. En av beboerne står som leier på kontrakten
Her inngår utleier kun en kontrakt med en av leietakerne, på den forutsetningen at denne skal fremleie deler av leiligheten til de andre. Denne ene er da utad ansvarlig for alt som har med leieforholdet å gjøre. I dette tilfellet er det svært viktig at det inngås en underavtale mellom den som står ansvarlig, og alle de andre som bor der til en hver tid signerer denne. Denne bør regulere forhold som oppsigelse og sanksjoner ved manglende husleiebetaling. Dersom en av beboerne ikke betaler sin husleie vil dette gå utover de andre, og da særlig den ene som er ansvarlig etter kontrakten, og som da ofte også er ansvarlig for at riktig beløp kommer inn til utleier hver måned.

2. Hver enkelt har sin egen kontrakt
Her har den enkelte et eget leieforhold overfor utleier, og er selv kun, men fullt ut ansvarlig for seg selv og sine betalinger og handlinger. Oppsigelse er regulert i kontrakten, og dersom noen av de andre i kollektivet ikke betaler kan ikke utleier gå på deg for å dekke betalingen, med mindre dette blir uttrykkelig avtalt. Dette er nok den mest uvanlige formen av disse tre, ettersom mange utleiere syns det er greit at de som bor i kollektivet ordner opp seg i mellom selv, så lenge han får betalingen sin, altså type 1.

3. Alle beboerne til en hver tid er solidarisk ansvarlig
Har i det praktiske cirka samme konsekvenser som type 1. Forskjellen her er at alle er ansvarlig for alt, en for alle, overfor utleieren, slik at én av dere slipper å sitte med det fulle ansvaret. Dersom en blir krevd for noe kan denne kreve utlegget tilbakebetalt fra de andre. Alle har signert på kontrakten, og innholdet gjelder da for alle.

Uavhengig av hvilken kontrakttype man har er det viktig å ha regler som regulerer forholdet mellom de som skal bo i boligen. Dette for å hindre diskusjoner og usikkerhet, og for å ha noen formelle rammer som regulerer viktige forhold. Dette gjelder særlig rengjøring, brukstid på kjøkken og bad, og dersom man har kontraktstype 1, regler rundt oppsigelse og utflytning samt sanksjoner ved manglende husleiebetaling..

Det å være venner er noe helt annet enn det å bo sammen. Det er først når man skal leve i fellesskap at man blir kjent med alle sidene ved en person. Mange vennskap har gått i oppløsning etter et forsøk på å bo i kollektiv sammen, mens andre har blitt forsterket av opplevelsen. Tenk nøye igjennom om det er riktig for akkurat dere å bo sammen.

Mange flytter også inn i et kollektiv hvor man ikke kjenner noen. Dette bidrar til nye vennskaper, men også nye utfordringer da man kommer svært tett på mange nye mennesker fra første stund.