LEDIGE STILLINGER SOM STUDENTMEDARBEIDER

Leieboerforeningen søker etter nye studentmedarbeidere som kan jobbe én dag i uken fra mars 2020, og som er fleksible til å trå til ekstra ved behov.
  • LEDIGE STILLINGER SOM STUDENTMEDARBEIDER

Leieboerforeningen er en uavhengig medlems- og interesseorganisasjon som jobber med å ivareta medlemmers interesser overfor utleiere, myndigheter og andre. Foreningen har en juridisk avdeling med spisskompetanse på boligrett. Avdelingen består av en advokat, to advokatfullmektiger og fem juridiske konsulenter som er studentmedarbeidere.

Les mer her