Konfliktrådet mekler tvister mellom leieboere

Mekling skiller seg fra konfliktløsning i domstolene hvor det ofte handler om å få rett og vinne over den andre parten. I mekling brukes dialogen - slik at partene i større grad får innsikt i hverandres handlinger, synspunkter og følelser.
  • Konfliktrådet mekler tvister mellom leieboere

I konfliktrådsmøtet har du selv innflytelse på hva som skal stå i avtalen, hva som må til for å gjenopprette skaden. Konfliktrådet behandler sakene raskt. I gjennomsnitt tar det tre-fire uker fra saken mottas i konfliktrådet til den avsluttes.

Hvem kan benytte konfliktrådet?
Konfliktrådet er et tilbud til alle, uavhengig av alder. Tjenesten er gratis og tilbys over hele landet.

Konfliktrådet behandler både straffbare forhold og sivile konflikter. Flesteparten av de ca. 7-8000 sakene som årlig oversendes konfliktrådet kommer fra politiet, men tendensen er at flere privatpersoner henvender seg for å få bistand. Eksempler på type sivile konflikter er naboerkrangler, familiesaker, husleiesaker eller tvister som oppstår på arbeidsplassen.

I de fleste saker inngås det en avtale mellom partene. 

I saker som Leieboerforeningen ikke kan gå inn i, først og fremst tvister mellom leieboere, kan man istedet få hjelp hos Konfliktrådet

Sivile saker
Når en uenighet eller konflikt oppstår, kan det å møtes sammen med en upartisk megler, gjøre dialogen mer konstruktiv. Mekleren leder møtet, sørger for at begge parter får si det de ønsker, og leder prosessen framover for å se om partene kan finne fram til en løsning de begge kan leve med. Ofte kan konflikter bygge på misforståelser. Gjennom et møte i konfliktrådet hvor saken belyses fra begge sider, blir det lettere å finne fram til en avtale.

Det er konfliktråd i alle landets fylker.

Les mer på konfliktrådets hjemmesider her

 

Les også:

Mekling i Husleietvistutvalget