Beregn bostøtten din selv

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning for personer og husstander med høye boutgifter og lave inntekter. Du kan få bostøtte enten du er leieboer eller eieboer.
  • Beregn bostøtten din selv
    På Husbankens nettsider kan du laste ned en enkel brosjyre om bostøtte.

Det er det enkelt å finne ut om du har krav på bostøtte. Med Husbankens  bostøttekalkulator gjør du alle beregningene unna på 2-3 minutter. Viser beregningene at du har krav på støtte er det bare å kaste seg på telefonen for å avtale møte med bostøttekontoret i kommunen. Søknadsfristen er den 14 i hver måned.

Med unntak av studenter og militære, kan alle som har lav inntekt kombinert med høye boutgifter få bostøtte. Det er også tatt hensyn til at det er dyrere å bo i en del pressområder

Beregn selv
Lurer du på om du er berettiget til bostøtte bør du foreta en enkel bostøtteberegning med bostøttekalkulatoren til Husbanken her. Denne tar det to-tre minutter å fylle ut og den gir et raskt overslag på hvor mye du eventuelt vil kan i bostøtte.