Pass på vannrørene i kulda

Om vinteren, når gradstokken kryper langt under null, mottar Leieboerforeningen mange spørsmål om oppvarming av boligen og hvem som har ansvar for eventuelle vannskader etter at rør har frosset.
  • Pass på vannrørene i kulda
    Vannrør som fryser og sprekker kan lage store skader som kan være kostbare å utbedre.

Det er leieboer som har ansvaret for å holde leieobjektet forsvarlig oppvarmet. Om leieboer misligholder denne plikten til å holde leieobjektet forsvarlig oppvarmet kan det føre til at vannrørene fryser. Dette kan igjen føre til store vannskader.

Om leieboeren er skyld i at rørene har frosset vil leieboeren kunne bli ansvarlig for utbedringskostnadene til disse vannskadene. Det er defor viktig å være oppmerksomme på dette og til enhver tid sørge for å holde boligen tilstrekkelig oppvarmet.

Det er imildlertid bare vannrør inne i leieobjektet som leieboer har ansvaret for å holde oppvarmet. Rør som ligger utenfor det leide areal er det utleier som må sørge for ikke fryser.

Om leieboer har opptrådt aktsomt, og rørene likevel fryser, er det utleiers ansvar å tine opp igjen rørene.