Slik unngår du pipebrann

- En pipebrann behøver ikke å bli dramatisk, men den kan bli det, sier Ingrid Schjølberg, spesialkonsulent ved Sør-Trøndelag Brann- og redningstjeneste IKS.
  • Slik unngår du pipebrann

- En pipebrann kommer av at noe som kalles bekksot begynner å brenne inne i skorsteinen. Dette er uforbrent materiale som legger seg som et belegg i hele eller deler av skorsteinen, sier Schjølberg, som lister opp tre hovedårsaker til at pipebranner oppstår.

  • Rå/fuktig ved som ligger og ulmer ved forbrenning. Det oppstår ufullstendig forbrenning og partikler fra veden setter seg fast i skorsteinen.
  • Ved oppfyring er folk ofte for snare til å lukke igjen trekkene etter at de har lagt på ved. Forbrenningen får da for lite oksygen, som igjen fører til at veden begynner «å koke». Det samme kan skje om rommet ildstedet står i er for tett, eller at mekaniske vifter på bad og kjøkken «tvinger» luften vekk fra forbrenningen.
  • Utetthet på fyringsanlegget, for eksempel sprekkdannelser i skorstein som fører nedkjøling av røykgassen. Uforbrente partikler i røyken vil da kunne avsettes i pipeløpet, og samme beksotdannelse vil oppstå.


- Noe av det vi frykter mest er at sprekker i skorsteinen skal oppstå, og at pipebrannen skal føre til en husbrann. Ekstra kritisk vil det kunne være om skorsteinen, som i utgangspunktet er dimensjonert til å tåle pipebranner, er innkledd med for eksempel panel. Dette er en av de ting vi ser etter ved feiervesenets tilsyn, sier spesialkonsulenten.

Enkle forholdsregler

Dersom du fyrer med papir eller annet som gir høye flammer, vil også dette kunne starte en pipebrann.

- Bekksot kan antennes ved 100 grader, og temperaturen i en pipebrann kan komme opp i 1300–1400 grader, forklarer Schjølberg

Men det er mye hver enkelt av oss kan gjøre for å unngå at pipa tar fyr. Enkle forholdsregler reduserer faren for pipebrann vesentlig.

  • Fyr med tørr ved.
  • Sørg for riktig trekk. For lite trekk fører til bekksot, og for mye fører til at man ikke benytter hele effekten av forbrenningen. I starten skal en ha mye trekk på ildstedet, men den skal dempes etter hvert som ovn og skorstein blir varm. Trekken kan stenges helt når det kun er glør igjen i ildstedet.
  • Bruk små mengder papir eller opptenningsbriketter til å fyre opp med.
  • Størrelsen på veden er viktig. Det er en fordel med små vedkubber og mye trekk til å begynne med.


Les hele saken i Adresseavisa her