Kommunal forkjøpsrett ved salg av leiegård (Oslo)

Beboere i en leiegård kan ha rett til å kjøpe gården de bor i dersom den selges. Forkjøpsretten utløses når en leiegård selges og det må være et flertall blant beboerne for å overta. Det er kommunen som gjennomfører forkjøpsretten på vegne av beboerne.
  • Kommunal forkjøpsrett ved salg av leiegård (Oslo)
    Forkjøpsretten kan gi leieboere i en leiegård mulighet til å overta gården om den selges.

Forkjøpsretten kan gi beboere bosatt i en leiegård mulighet til å overta gården når den selges, og kan benyttes når blant annet følgende betingelser er oppfylt:

  • Leiegården må ha minst fem boliger (leiligheter).
  • Leiegården må være solgt til ny eier.
  • Beboerne må danne borettslag/eierseksjonssameie og oppfylle evt. andre krav.
  • Beboerne må dokumentere at de kan klare de økonomiske forpliktelsene.
  • Kommunen, (bystyret), må vedta å benytte forkjøpsretten på vegne av beboerne.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har utarbeidet en informasjonsbrosjyre til beboere vedrørende kommunal forkjøpsrett til leiegårder i Oslo. Klikk her for å laste ned brosjyren.

Det er kommunen selv som bestemmer om den ønsker å benytte forkjøpsretten. Bor du i en annen kommune bør du ta kontakt med kommuneadministrasjonen for å sjekke om de praktiserer kommunal forkjøpsrett og hvorledes.

Du kan også be Leieboerforeningen om bistand i forkjøpsrettssaker.