Utleier kan ikke kaste ut selv

Har utleieren tatt husleieloven i egne hender kan leieboeren be namsmannen om hjelp til å bli satt inn i leieforholdet igjen.

Det hender at utleiere får det for seg at de selv skal kaste ut leie­boeren sin, for eksempel ved å skifte lås eller ta nøkkelen fra leieren, slik at han ikke lenger kommer inn i leiligheten. Uansett årsak, er dette ulovlig og straffbar selvtekt. Har utleieren stengt deg ute fra boligen, kan du få hjelp av myndigheten til å bli ”kastet inn” igjen.
Skal noen kastes ut, så er det namsmannen - og ingen annen - som kan gjøre dette. For å få namsmannens hjelp til å tvinge noen til noe - for eksempel å kaste noen ut, må utleieren først skaffe seg et tvangsgrunnlag. Som tvangsgrunnlag regnes for eksempel en dom, eller en bestemmelse i leiekontrakten hvor leieren godtar at han kan kastes ut uten dom.

Tar utleieren husleieloven i egne hender kan leieboeren henvende seg til namsmannen og be om hjelp til å bli satt inn i leieforholdet igjen. Om nødvendig borrer namsmannen opp den gamle låsen, setter i ny og gir leieboeren den nye nøkkelen. Og regningen for ny lås og gebyrer til namsmannen sendes til utleier!

Dersom utleieren din truer deg med utkastelse bør dette tas alvorlig, uavhengig av om han akter å gjøre det selv, eller å benytte seg av namsmannen. Mange er ikke klar over hva loven sier, eller de velger å overse den bevisst for å få gjennomført det de mener er riktig. Leieboerforeningen bistår i saker om utkastelse.

Les mer om utkastelse her