Utleieboliger skal ha energiattest

Hensikten med merkesystemet er å gi leieboere oversikt over hvor energieffektiv boligen er - altså hvor stort energibehov boligen har.

Har du en leieavtale inngått etter 1. juli 2010 og boligen er større enn 50 kvadratmeter, skal boligen ha energiattest.
Hensikten med merkesystemet er å gi potensielle leieboere oversikt over hvor energieffektiv boligen er - altså hvor stort energibehov boligen har. Som leieboer vil du dermed få viktig informasjon om energibruk og hva slags energi som boligene benytter. Om det koster mye eller lite å varme opp boligen er godt nytt!

Det benyttes et enkelt karaktersystemet, og det er ikke utenkelig at gode karakterer også vil gi utslag i leieprisen.

Karakterskalaen
Karakterskalaen i energimerket strekker seg fra A (høyest) til G (lavest). De fleste eksisterende boliger har en lavere energistandard enn det som er mulig å oppnå i nye hus og vil få en karakter i den nedre enden av skalaen (E-G). Nye bygninger som tilfredsstiller dagens byggeforskrifter vil normalt få C eller D. Lavenergiboliger vil normalt få B, mens såkalte passivhus vil få en A.

Fargen
Oppvarmingsmerket gis med en femdelt rangering fra rødt til grønt. Oppvarmingsmerket gis etter en beregning, basert på de systemene som er installert for oppvarming av rom og tappevann i boligen/bygningen. Grønt merke er beste karakter og gis der boligen eller bygningen har systemer hvor en kan bruke en høy andel av andre energivarer enn elektrisitet, olje eller gass, mens bruk av fossilt brensel og direkte bruk av elektrisitet gir rød karakter.

Det er ingen sammenheng mellom energimerket og oppvarmingsmerket, slik at en bygning med høy beregnet energibruk og tilhørende dårlig energimerke, kan få godt oppvarmingsmerke f.eks. med et biobasert oppvarmingssystem. Omvendt kan et lavenergibygg få et godt energimerke, mens oppvarmingsmerket vil bli dårlig dersom bygget kun har elektrisk oppvarming.

Det er for tidlig å si hva konsekvensene vil være dersom leieboligen ikke er energimerket. Kan ikke utleieren vise dokumentasjon på dette, kan det bety at boligen trenger mye energi til oppvarming.

Karakterskalaen i energimerket strekker seg fra A (høyest) til G (lavest). De fleste eksisterende boliger har en lavere energistandard enn det som er mulig å oppnå i nye hus og vil få en karakter i den nedre enden av skalaen (E-G). Nye bygninger som tilfredsstiller dagens byggeforskrifter vil normalt få C eller D. Lavenergiboliger vil normalt få B, mens såkalte passivhus vil få en A.

Ler mer om merkesystemet her

Se også www.energimerking.no