Utleier misbruker nøkkel

Dersom utleier misbruker nøkkel bør si tydelig fra at dette er uakseptabelt. Medfører dette ingen endring, bør du anmelde forholdet til politiet.

Mange huseiere tror at de i kraft av eiendomsretten til bygningen har rett til å komme inn i den utleide leiligheten når de vil. Men slik er det ikke absolutt ikke.
Inne i leiligheten er det du som er sjefen. Du kan selv bestemme hvem som skal få komme inn, og hvem som ikke får det. Utleieren har i utgangspunktet ingen større rett til å få komme inn i leiligheten enn en hvilken som helst dørselger. At det er utleieren som eier leiligheten, har ingen ting med saken å gjøre.

I husleieloven finnes det imidlertid bestemmelser som sier at utleieren har rett til å få adgang til leiligheten når forholdene krever det, og ellers i forbindelse med visning når leieforholdet er opphørt. Men dette er ingen blankofullmakt, og det må avtales et passende tidspunkt med leietakeren.

En del utleiere har ofte nøkkel til boligen. Dette har han i utgangspunktet ingen rett til. Skal utleier ha en slik rett skal det i såfall være uttrykkelig avtalt mellom partene, f. eks. ved at det står i leiekontrakten. Men selv om det skulle være avtalt at utleier har rett til nøkkel, er det ikke dermed sagt at han har rett til å bruke nøkelen. Vil utleier inn i leiligheten, må han avtale dette med leieboeren med mindre det er for å avverge skade.

Dersom utleier ikke respekterer disse reglene og misbruker nøkkel bør du klart meddele utleier at du ikke aksepterer dette. Medfører dette ingen endring, bør du anmelde forholdet til politiet. Du kan også få politiets hjelp til å kaste utleier ut av boligen du leier.

Har ikke utleier har rett til å ha nøkkel, kan du skifte lås og sende regningen til utleieren. Du kan betale regningen selv, og trekke fra beløpet på en senere husleie. Forutsetningen er at det ikke foreligger noen avtale mellom deg og utleieren som gir han rett til å ha en nøkkel. Vi anbefaler likevel at du tar kontakt med noen profesjonelle, f. eks., Leieboerforeningen, før du skifter lås.

Les mer om når utleier har rett til å få adgang til boligen her