Visning

Dersom det legges opp til budrunder på visningen så bør du være varsom.

Det er vanlig at utleier holder visninger hvor det det kommer mange som vil se på boligen. De som er interessert i å leie må ofte skrive seg opp på en liste. Fordelen for utleier er at han kan samle flere interesserte på en gang og slipper å holde mange private visninger som tar mye tid. Ulempen er at det kan være vanskelig å huske hvem på visningene som ga et positivt inntrykk. I større grad enn ved kjøp av bolig vil en utleier forsøke å få en leieboer som er til å stole på.
Dersom det legges opp til budrunder på visningen - altså at de frammøtte begynner å si by hva de er villige til å betale, så bør du generelt være varsom. Men det er lov å gi uttrykk for at du er interessert, selvom du ikke ønsker å være med på budrunder.

Dersom du blir invitert på en privat visning alene eller bare sammen med noen få andre, er det viktig at du gir et bra inntrykk. Møt presis, vis vanlig høflighet og vær interessert. Forsøk å oppnå god kontakt med utleier og vær åpen for å fortelle om deg selv og hva du driver med. 

Generelt frarådes det å skrive under leieavtale på en visning. Du bør ha tid til å studere leiekontrakten nøye og evt undersøke nærmere om det er ting du lurer på eller ikke forstår. Men noen utleiere ønsker å gjøre raske avtaler - og vil du ikke skrive under kan det bety at du mister boligen. I slike situasjoner bør du forsøke du å få noe utsettelse, men går det ikke må du selv ta stilling til hva du vil gjøre. Husk at du i utgangspunktet ikke ensidig kan fri deg fra en signert avtale. Å undertegen leieavtale på et leieobjekt du ikke har sett og undersøkt, anbefales aldri.